Logo PSOUU

” Ku samodzielności” – nowy projekt PSOUU

 Od 01.04.2016 r. do 31.03.2018 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSOUU realizowany będzie projekt – „Ku samodzielności”, współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24. konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

 

W projekcie będą uczestniczyć dzieci w wieku od 18 miesięcy do 8. roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i znajdujące się pod opieką Ośrodka Wczesnej Interwencji. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w postaci indywidualnych treningów umiejętności i grupowych treningów umiejętności społecznych.