Logo Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa

Obchody XI Światowego Dnia Zespołu Downa

Już niedługo, 21 marca, wraz z początkiem astronomicznej wiosny, a co za tym idzie odrodzenia ziemi, obchodzić będziemy święto naszych kochanych, niezwykłych dzieci, którym jest Światowy Dzień Zespołu Downa.

Data została wybrana nieprzypadkowo, jako że przyczyną tej wady genetycznej jest TEN TRZECI (chromosom), który doczepił się do 21 pary chromosomów. Zestaw tych liczb „dał” datę 21.03.
Światowy Dzień Zespołu Downa to inicjatywa Stowarzyszenia Down Syndrome International (DSI). Celem wydarzenia jest budowanie świadomości na temat istoty zespołu Downa.
Aby zainteresować społeczeństwo sytuacją osób z tą wadą, zachęcić do okazywania solidarności z nimi i budowania postaw tolerancji, organizatorzy zachęcają do założenia tego dnia kolorowych skarpet. To działanie w ramach akcji „Lots of socks”, towarzyszącej tegorocznym obchodom święta. Kolory przewodnie Światowego Dnia to granatowy i czerwony, jednak organizatorzy zachęcają do założenia skarpetek w różnych, wesołych kolorach.
Oficjalna strona Światowego Dnia Zespołu Downa 2016 to: www.worlddownsyndromeday.org
Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Moi przyjaciele, moja społeczność” – korzyści z integracyjnego środowiska dla dzisiejszych dzieci, jutrzejszych dorosłych”.
Andrew Boys, Dyrektor Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (DSI) przekazał komentarz do idei obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa w 2016 roku, który brzmi: „Ludzie z ZD, na równych zasadach z pozostałymi ludźmi, muszą być w stanie korzystać z pełnych i równych praw, zarówno dzieci jak i dorośli. Ta zasada obejmuje także możliwość pełnego uczestnictwa w życiu ich lokalnej społeczności. W rzeczywistości, powszechne negatywne nastawienie owocuje często niskimioczekiwaniami, dyskryminacją i wyłączeniem, tworząc społeczności w których dzieci i osoby z ZD nie mogą się integrować z sukcesem z ich rówieśnikami.

 

Jednak tam, gdzie dzieci z zespołem downa i innymi niepełnosprawnościami dostają szansę by uczestniczyć, wszystkie dzieci korzystają z tego poprzez tworzenie atmosfery przyjaźni, akceptacji i szacunku dla każdego oraz wysokich oczekiwań.
Ponadto, taka sytuacja przygotowuje wszystkie obecne dzieci do życia, jako przyszli dorośli, umożliwiając dorosłym z zd życie, pracę i uczestnictwo, z pełnym zaufaniem i autonomią jednostki, w pełni włączonym do społeczeństwa pośród ich przyjaciół i rówieśników.

 

 

Włącz się w akcję także ty!

Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa DSI przygotowało materiał filmowy, w którym dzieci z wielu krajów opowiadają o sobie.