Fundacja Ja też

II Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa

 

II Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa – JA TEŻ mam przyszłość odbędzie się 25-26.04.2015 w  Hotelu ORLE – Gdańsk Sobieszewo.
II Pomorska Konferencja na Rzecz Osób z Zespołem Downa jest kontynuacją działań rozpoczętych na I Konferencji w 2013 roku. Celem  Fundacji jest – poprzez Konferencje JA TEŻ – dostarczanie rodzinom dzieci z zespołem Downa szerokiej wiedzy w pigułce, pozwalającej im na wpieranie zdrowia, rehabilitacji i rozwoju swoich dzieci.

 

II Pomorska Konferencja realizowana jest we współpracy Fundacji JA TEŻ z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Gdańskim (Wydział Psychologii i Pedagogiki Specjalnej) oraz Polskim Towarzystwem Genetyki Człowieka.

Konferencja ” JA TEŻ mam przyszłość” ma charakter konferencji naukowej. Przewodniczącym Rady Programowej konferencji jest prof. dr hab. n. med. Janusz Limon, Kierownik Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na Konferencję zaproszonych zostało znakomitych gości – lekarzy, pedagogów, psychologów, osób aktywnie działających na rzecz środowiska.

Do udziału zapraszamy:

Rodziców i opiekunów osób z zespołem Downa – koszt udziału 1 rodzica z dzieckiem (dziećmi) – 195 zł*.
Cale rodziny: a zatem dwóch rodziców (opiekunów) wraz z dziećmi – koszt udziału 275 zł*.
Lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych i pediatrów ( za udział w konferencji można otrzymać 12 pkt. akredytacyjnych) – koszt udziału 230 zł*,
Pedagogów, logopedów nauczycieli przedszkolnych i szkolnych oraz całe środowisko edukacyjne zainteresowane możliwościami wsparcia dzieci z zespołem Downa w ich rozwoju i osiąganiu samodzielności – koszt udziału 230 zł*.
* Do kosztów udziału w konferencji trzeba doliczyć koszty wyżywienia i noclegu (zakładka cennik). W cenę Konferencji wliczone są koszty przerw kawowych.
* W 2013 roku koszty konferencji można było w całości rozliczyć z 1% konta. Proszę upewnić się w swojej Fundacji. Opis faktury: Konferencja naukowa, warsztaty i konsultacje medyczne
* Każdy nowy sponsor mógłby obniżyć koszty konferencji – zachęcamy wszystkich do aktywnego działania w tym kierunku

Konferencja to:
25 wykładów specjalistów z całej Polski z dziedziny medycyny, pedagogiki i psychologii
10 warsztatów edukacyjnych dla rodziców i specjalistów
Możliwość zadeklarowania udziału w warsztatach wsparcia
Warsztaty RODZICE – rodzicom
Konsultacje specjalistów: konsultacje medyczne, dietetyczne, pokazowe zajęcia prowadzone Metodą Krakowską
Współorganizatorzy: Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Harmonogram konferencji

Rejestracja 

Źródło

Zapraszam na forum