koperta

List otwarty ws. Karczmy Biskupińskiej

Od naszego V Zlotu minęły ponad dwa miesiące, my jednak nie zapomnieliśmy o obietnicy, jaką złożyliśmy uczestnikom zlotu co do podjęcia działań mających na celu nagłośnienie traktowania gości przez Noclegownię Biskupińską (tudzież Karczmę Biskupińską, a może teraz Usługi Gastronomiczne, Noclegi Biskupin – nazwa zmienia się jak w kalejdoskopie, w zależności od koniunktury). Uważamy, że naszą powinnością jest przestrzec zorganizowane grupy przed spędzeniem kilku dni w tym miejscu i narażanie się na szarpanie o podstawowe rzeczy z właścicielami.

A zatem chcieliśmy poinformować, że do lokalnych władz i mediów został wystosowany przez nas list otwarty w sprawie naszego pobytu.

List otwarty ws. Karczmy Biskupińskiej.

Reakcją na niego był list od:

Starosty Żnińskiego

oraz artykuł w Gazecie Pomorskiej w dniu 15 lipca br. oraz na stronie PałukiTV.pl.

Bardzo dziękujemy władzom lokalnym za podjęcie działań.

Materiał o naszym pobycie zrobiło także Radio Żnin, nagranie było wczoraj (po otrzymaniu pliku dźwiękowego także go Wam udostępnimy).

O wyjaśnienie dokładniejsze kwestii zapłaty za parkowanie poprosił nas także Urząd Skarbowy w Żninie. Jutro wysyłamy wyjaśnienie.

Także Karczma Biskupińska poprosiła o wersję listu otwartego celem ustosunkowania się. List odebraliśmy z poczty 22.07, dziś wysłaliśmy list do Karczmy. Po otrzymaniu także od drugiej strony opinii –  upublicznimy ją.

Mamy nadzieję, że podjęcie przez nas powyższych kroków uchroni innych przed rozczarowaniem i niepotrzebnymi nerwami, a odwiedzający Biskupin i okolice będą mogli się cieszyć atrakcjami turystycznymi dostępnymi wokół.

Porozmawiaj o tym na forum.