Zakątkowa biedronka - maskotka Stowarzyszenia

Plan V Zakątkowego Zlotu

 

Kochani już za 3 tygodnie spotykamy się na V Zakątkowym Zlocie! Tym razem w Biskupinie. Przedstawiamy Wam ramowy plan naszego spotkania.

Plan V Zakątkowego Zlotu
1.05 środa 2.05 czwartek 3.05 piątek 4.05 sobota 5.05 niedziela
8:00
Śniadanie
8:00
Śniadanie
8:00
Śniadanie
8:00
Śniadanie
Od godz. 14.00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników zlotu 10.00 Warsztaty z Pentliczkiem – globalne czytanie 10.00 wykład Miry Rządzkiej pt. „Wspieranie rozwoju mowy dziecka” 10.00 wykład Jerzego Rządzkiego „Język serca w bliskich relacjach”

http://www.nvc.org.pl/

obiad 13:00 obiad 13:00 obiad 13:00 obiad 13:00 obiad
15.00 bal dla dzieci przy współudziale animatorów z Wesołolandii. Podczas balu poczętunek tortem zakatkowym Wspólny wyjazd na Festiwal historyczny do Żnina (zwiedzanie obozowiska Słowian, lepienie z gliny, wyplatanie krajek itd.). Naszym przewodnikiem będzie Tin 🙂
Przed kolacją wspólne pomarańczowe zdjęcie. Zbiórka obok …… – ogłosimy w późniejszym terminie. Odjazd do domu
18.30 Kolacja 18.30 Kolacja 18.30 Kolacja
O 19.30 oficjalne rozpoczęcie Zlotu – sala konferencyjna, podczas której będzie prezentacja.

 

Po otwarciu – ognisko otwierające zlot

20.00 Dyskoteka dla rodziców

O Zlocie rozmawiamy w tym miejscu na forum.