logo zakątek21

Wykluczenie ze składu Stowarzyszenia „Zakątek 21”

Jako że do obu wykluczonych członków dotarły stosowne informacje pocztą, możemy poinformować pozostałych zaintersowanych, że na styczniowym posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia „Zakątek 21” wykluczyliśmy ze składu Stowarzyszenia Dariusza Olmę (Uchwała Nr 4/2013) i Wojciecha Plewnię (Uchwała Nr 3/2013).

Treść uchwały:

Na mocy §  6 Statutu Zakątka 21. Stowarzyszenia rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa, z uwagi na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia, wykluczamy Pana Dariusza Olmę/Wojciecha Plewnię z grona członków tegoż Stowarzyszenia.

Dziękujemy Darkowi i Wojtkowi, że w 2009 r. przyczynili się do zawiązania Stowarzyszenia. Obecnie skład Stowarzyszenia skupiać ma osoby, które aktywnie działają na rzecz podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw, stąd decyzja o wykluczeniu.