Logo Międzynarodowego Dnia Zespołu Downa

Konferencja „Prawo do pracy” w siedzibie ONZ w Nowym Jorku

Poniżej przesyłamy najważniejsze informacje dot. spotkania z okazji obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa (World Down Syndrome Day „Right to Work” Conference), które odbędzie się w dn. 21 marca br. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.
Spotkanie – organizowane przez organizacje pozarządowe, we współpracy z państwami członkowskim ONZ oraz Departamentem Spraw Gospodarczych-Społecznych ONZ (UN DESA) – będzie poświęcone głównie tematyce zatrudnienia osób z Zespołem Downa. Głównym organizatorem tego spotkania jest Down Syndrome International, międzynarodowe stowarzyszenie skupiające osoby i organizacje z całego świata, m.in. osoby dotknięte Zespołem Downa, ich rodziny, przyjaciół, lekarzy i instytucje naukowe, zajmujące się tym problemem. Do objęcia spotkania swoim patronatem zostały zaproszone wybrane państwa członkowskie ONZ, m.in. Polska, Brazylia i Australia. Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, Ambasador Ryszard Sarkowicz, wygłosi wystąpienie otwierające konferencję.
Uczestnicy będą mieli okazję wymienić opinie nt. edukacji i przygotowania do podjęcia pracy przez osoby dotknięte Zespołem Downa, zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników oraz działań dot. zapewnienia niezależności w życiu dorosłym i aspektów praktycznych zatrudnienia osób z Zespołem Downa.
Prelegentami będą, oprócz przedstawicieli organizatorów, osoby z Zespołem Downa, które podzielą sie własnymi doświadczeniami z rynku pracy, m.in. z Japonii, Brazylii, RPA, Nowej Zelandii i USA. Udział w spotkaniu wezmą również przedstawiciele pracodawców, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele świata nauki.
Organizatorzy mają nadzieję, że rezultaty konferencji będą stanowiły istotny wkład do spotkania wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nt. praw osób niepełnosprawnych, które odbędzie się we wrześniu 2013 r.
Jednocześnie warto przypomnieć, że Polska po raz drugi objęła swoim patronatem konferencję poświęconą osobom z Zespołem Downa. W ramach 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ (3 października – 22 listopada 2011 r.) Polska bardzo aktywnie zaangażowała się w promocję nowej rezolucji, wprowadzonej przez Brazylię, nt. ustanowienia dnia 21 marca Międzynarodowym Dniem Osób z Syndromem Downa i w grupie kilkudziesięciu państw (w tym 18 z UE), sponsorowała tę inicjatywę.
W zał. przesyłamy aktualną wersję programu konferencji.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do dyspozycji.

21 marca 2013 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbędzie się konferencja z okazji obchodów Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa pt. Prawo do pracy (World Down Syndrome Day „Right to Work” Conference). Polska została zaproszona do objęcia patronatem tej konferencji. Stały Przedstawiciel RP przy ONZ w Nowym Jorku, Ambasador Ryszard Sarkowicz, wygłosi wystąpienie otwierające tę konferencję.

Spotkanie – organizowane przez organizacje pozarządowe, we współpracy z państwami członkowskim ONZ oraz Departamentem Spraw Gospodarczych-Społecznych ONZ (UN DESA) – będzie poświęcone głównie tematyce zatrudnienia osób z zespołem Downa. Głównym organizatorem tego spotkania jest Down Syndrome International (DSI), międzynarodowe stowarzyszenie skupiające osoby i organizacje z całego świata, m.in. osoby dotknięte zespołem Downa, ich rodziny, przyjaciół, lekarzy i instytucje naukowe zajmujące się tym zagadnieniem. Do objęcia spotkania swoim patronatem oprócz Polski zostały zaproszone wybrane państwa członkowskie ONZ, m.in. Brazylia i Australia.

Uczestnicy będą mieli okazję wymienić opinie nt. edukacji i przygotowania do podjęcia pracy przez osoby z zespołem Downa, zarówno z perspektywy pracodawców, jak i pracowników oraz działań dot. zapewnienia niezależności w życiu dorosłym i aspektów praktycznych zatrudnienia osób z zespołem Downa.

Prelegentami będą, oprócz przedstawicieli organizatorów, osoby z zespołem Downa, które podzielą się własnymi doświadczeniami z rynku pracy, m.in. z Japonii, Brazylii, RPA, Nowej Zelandii i USA. Udział w spotkaniu wezmą również przedstawiciele pracodawców, doradcy zawodowi oraz przedstawiciele świata nauki.

Organizatorzy mają nadzieję, że rezultaty konferencji będą stanowiły istotny wkład do spotkania wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nt. praw osób niepełnosprawnych, które odbędzie się we wrześniu 2013 r.

Jednocześnie warto przypomnieć, że Polska po raz drugi objęła swoim patronatem konferencję poświęconą osobom z zespołem Downa. W ramach 66. sesji Zgromadzenia Ogólnego NZ (3 października – 22 listopada 2011 r.) Polska bardzo aktywnie zaangażowała się w promocję nowej rezolucji, wprowadzonej przez Brazylię, nt. ustanowienia dnia 21 marca Międzynarodowym Dniem Osób z Zespołem Downa i w grupie kilkudziesięciu państw (w tym 18 z UE), sponsorowała tę inicjatywę.

Program konferencji w języku angielskim.

Porozmawiaj o tym na forum.