okładka książki

„Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi”

 

„Pytania, których się nie zadaje. 12 reporterów. 12 ważnych odpowiedzi”, to tytuł nowej książki wydanej przez Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”.

Zawiera ona 12 reportaży pisanych przez młodych, lecz uznanych i znanych dziennikarzy. Motywem przewodnim jest zespół Downa. Autorką fotografii zawartych w wydawnictwie jest Anna Bedyńska.

Tak o „Pytaniach, których się nie zadaje” napisali- Mariusz Szczygieł:
„To odważny eksperyment: wydać całą książkę na temat życia z jedną ułomnością. Oczekiwanie od czytelnika, że będzie chciał wejść w intymną relację z tyloma bohaterami było – moim zdaniem – ze strony wydawcy oczekiwaniem zuchwałym.
Dwanaścioro znanych reporterów napisało na ten sam temat i każda historia okazała się inna. Każda niesie coś nowego i zaskakującego. Oto siła indywidualnego spojrzenia! Zapewnia ją tylko reportaż.”
oraz
– prof. dr hab. Anna Ostrowska:

 

„Książka „Pytanie, których się nie zadaje” to zbiór reportaży i wywiadów dziennikarzy, którzy piszą o osobach z Zespołem Downa, z perspektywy własnych obserwacji i rozmów z nimi. Dowiadujemy się z niej wiele o życiu, marzeniach, radościach i planach życiowych tych osób. Także o tym jak są traktowani przez innych, często postrzegani poprzez niekorzystne stereotypy i marginalizowani, ale także akceptowani i doceniani przez swoje otoczenie. Tę akceptację widać szczególnie w stosunku do osób pracujących zarobkowo. Są dobrymi pracownikami, odpowiedzialnymi i poważnie traktującymi swoje zadania.
Z książki dowiadujemy się też wiele o rodzicach osób z niepełnosprawnością, ich obawach, nadziejach i licznych trudnościach jakie napotykają sprawując opiekę nad swoimi dziećmi. Jedną z głównych trosk jaka przewija się przez wypowiedzi rodziców jest zabezpieczenie przyszłości dla ich nie całkiem dorosłych i samodzielnych dzieci, gdy ich już zabraknie. Wraz z nimi uczestniczymy w procesie rodzenia się trudnej miłości do dziecka które tak dalece odbiega od upragnionego ideału. Szokujące są relacje matek wspominających w jaki sposób zostały poinformowane przez personel medyczny szpitali o tym, że urodziły dziecko z Downem. Te relacje pokazują, jak bardzo jeszcze – jako społeczeństwo i jego instytucje – jesteśmy dalecy od zapewnienia właściwej atmosfery i opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich bliskimi. Wiele krytycznych uwag pada pod adresem szkół, także szkół integracyjnych, które powszechnie zostały uznane za właściwe rozwiązanie kwesti
i edukacji.
Książka jest więc bogatym źródłem informacji na temat życia, możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów. Fakt, że wiedza ta płynie nie z podręczników a z bezpośrednich relacji bohaterów reportaży, osadza ją w codziennym doświadczeniu i konkretnych sytuacjach, które – w tej lub innej formie – pojawiają się w praktyce życiowej niemal każdego człowieka. Uświadomienie sobie tego faktu to krok na drodze do oswajania niepełnosprawności i odmienności.”

 

Nazwiska autorów poszczególnych reportaży:
Wstęp Henryk Wujec
0 Anna Bedyńska (fotografie, słowo po wstępie)
1. Justyna Pobiedzińska
2. Judyta Sierakowska
3. Magdalena Kicińska
4. Alicja Suchcicka
5.. Konrad Oprzędek
6. Sylwia Szwed
7. Agnieszka Wójcińska
8. Jolanta Grabowska
9. Milena Rachid Chebab
10. Paweł Piotr Reszka
11. Iza Klementowska
12. Iza Michalewicz
Posłowie prof. dr ha. Antonina Ostrowska

Książkę można nabyć w w księgarni Stowarzyszenia