logo Koalicji 21

Zakątek 21 jednym z członków Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

Mamy przyjemność zawiadomić, że w dniu 30 października 2012 Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa zostało przyjęte w poczet Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.
Ideą Koalicji jest jednoczenie środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu:
-wyrównania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania dyskryminacji;
-zmiany postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
-stworzenia warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym;
-zwiększenia wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących;
-rozwoju edukacji opartej na zasadach integracji.
Decyzję o przystąpieniu do Koalicji podjęliśmy na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Zakątek 21 w czerwcu 2012 roku. W gronie Koalicjantów mamy szansę na szerszy udział w działaniach i lobbowaniu na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będziemy na bieżąco w kwestii inicjatyw legislacyjnych i konsultacji społecznych, bo jak wiecie – „nic o nas bez nas”! Koalicja jest partnerem społecznym dla państwowych organów ustawodawczych i wykonawczych. Jest także platformą porozumienia i współpracy dla grona kilkunastu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przyjęcie Zakątka 21 do Koalicji cieszy nas szczególnie w obliczu zbliżającego się roku 2013, który został przez władze szumnie ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych.
Będziemy Was informować o istotnych wydarzeniach i akcjach Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Mamy przyjemność poinformować, że Zakątek 21. Stowarzyszenie rodziców i przyjaciół dzieci z zespołem Downa zostało przyjęte w poczet Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. Będziemy Was informować o istotnych wydarzeniach i akcjach Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

Ideą Koalicji jest jednoczenie środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w celu:

  • wyrównania szans osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania dyskryminacji;
  • zmiany postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
  • stworzenia warunków sprzyjających pełnemu, aktywnemu udziałowi osób z niepełnosprawnością w życiu publicznym;
  • zwiększenia wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach im przysługujących;
  • rozwoju edukacji opartej na zasadach integracji.

Decyzję o przystąpieniu do Koalicji podjęliśmy na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Zakątek 21 w czerwcu 2012 roku. Niedawno otrzymaliśmy informację, że nasza prośba o przyjęcie w poczet członków Koalicji została rozpatrzona pozytywnie.

W gronie Koalicjantów mamy szansę na szerszy udział w działaniach i lobbowaniu na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. Będziemy na bieżąco w kwestii inicjatyw legislacyjnych i konsultacji społecznych, bo jak wiecie – „nic o nas bez nas”! Koalicja jest partnerem społecznym dla państwowych organów ustawodawczych i wykonawczych. Jest także platformą porozumienia i współpracy dla grona kilkunastu organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością. Przyjęcie Zakątka 21 do Koalicji cieszy nas szczególnie w obliczu zbliżającego się roku 2013, który został przez władze szumnie ogłoszony Rokiem Osób Niepełnosprawnych.