paragraf prawny

Poznań: Prawo polskie a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Wydział Prawa i Administracji UAM i Zakład Praw Człowieka WPiA UW zapraszają do wzięcia udziału w V dorocznej konferencji Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN pt. „Prawo polskie a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – główne wyzwania”, która odbędzie się w dn. 24 października 2012 r. w Poznaniu.

PROGRAM KONFERENCJI

10:30 – 10:45 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Roman Wieruszewski, kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN

10.45-12.15 Panel I

 

Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Moderator: prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, Wydział Prawa i Administracji UW

 • Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – zakres ochrony i główne założenia – dr Adam Bodnar, Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka; dr Anna Śledzińska-Simon, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr
 • Zastrzeżenia Polski do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – dwugłos:

  • Paweł Jaros, Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Anna Błaszczak, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Protokół Fakultatywny do Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – mechanizm skargi indywidualnej i postępowania wyjaśniającego – dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska, Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN

12.15-13.15 Lunch

 

13.15-14.30 Panel II 

 

Status prawny osób z niepełnosprawnościami w świetle prawa cywilnego

 • Moderator: prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska, Wydział Prawa i Administracji UAM
 • Ubezwłasnowolnienie w świetle postanowień Konstytucji RP oraz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami – dr Monika Zima-Parjaszewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
 • Założenia nowelizacji polskiego prawa o ubezwłasnowolnieniu – dr Lechosław Kociucki, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Zawieranie małżeństw przez osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną w prawie polskim a Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami – dr Maciej Domański, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

14.30-15.00 Przerwa kawowa

 

15.00-16.30 Panel III

Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym i społecznym

Moderator: prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, Wydział Prawa i Administracji UAM

 • Pozbawienie praw wyborczych osób ubezwłasnowolnionych – czy trzeba to zmienić? – dr Dorota Pudzianowska, Wydział Prawa i Administracji UW, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Prawa osób z niepełnosprawnościami a nowelizacja prawa wyborczego – Jacek Zadrożny
 • Język migowy w Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych a w polskim prawie – czy dzięki Konwencji uda się zapewnić realną wolność wyboru przez osoby głuche sposobu komunikowania się, w każdym obszarze życia? – Marta Lempart, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
 • Praktyczne bariery edukacji włączającej – dr Paweł Kubicki, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH

16.30-16.45 Podsumowanie konferencji