konferencja

Poznań Międzynarodowa konferencja „WŁADZA W RĘKACH SPECJALISTY”

 

Stowarzyszenie Na Tak serdecznie zaprasza na drugą z cyklu „Spotkania Na Tak” międzynarodową konferencję poświęconą podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną WŁADZA W RĘKACH SPECJALISTY.

 

Konferencja odbędzie się 26 października 2012, w godz. 9.00 – 16.30 w Sali A Collegium im. F. Znanieckiego WNS UAM, ul. Szamarzewskiego 89 E, Poznań.

Współorganizatorem konferencji jest Zakład Psychopatologii Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM.

Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną: terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów, opiekunów, pracowników socjalnych i.in. Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, hosteli i organizacji społecznych a także studentów zainteresowanych powyższą problematyką.

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji i próba odpowiedzi na pytania pojawiające się w praktyce wspierania osób z niepełnosprawnością:

  • Co oznacza świadomy wybór zawodu polegającego na opiece, nauczaniu, byciu razem?
  • Cele, poszukiwanie efektów, dylematy etyczne… Czy postawienie lub ominięcie tych pytań przekłada się na jakość pracy pedagoga?
  • Czy istota władzy specjalistów wynika z przewagi wiedzy i umiejętności?
  • Czy wizja specjalisty stawiającego się poza jakąkolwiek władzą jest realna?
  • W jaki sposób rozumiemy dobro osób niepełnosprawnych (władza wykorzystywana dla dobra osób podległych)?
  • Co kryje się za problemami, o których mówi klient, klientka? Co zrobić, kiedy formułowane są życzenia, wydające się z punktu terapeutycznego mało realne?
  • Jak podchodzę do władzy terapeutycznej, jeśli wyrażone przez klienta cele nie odpowiadają moim wartościom?
  • Jakie są skutki nadużywania władzy w stosunku do osób niepełnosprawnych?
  • Jak minimalizować możliwość nadużyć, na jakie narażone są osoby niepełnosprawne ze strony osób im pomagających?
Konferencja umożliwi zapoznanie się z praktyką wspierania osób niepełnosprawnych w innych krajach. Liczymy, że przyczyni się do wzmocnienia osobistych kompetencji osób wspierających, zwiększenia świadomości i pewności w procesie pomagania.

Źródło