chromosomy

Warsztaty „Zespół Downa w ujęciu interdyscyplinarnym”

Termin: sobota, 27 października 2012

Liczba miejsc: 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń!

Jak wziąć udział w warsztatach?
Przysłać mailowo zgłoszenie udziału, zawierające imię i nazwisko uczestnika. W odpowiedzi otrzymają Państwo formularz uczestnictwa oraz dane do przelewu – dopiero odesłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem przelewu są gwarancją uczestnictwa w wybranych warsztatach.

 

Do kogo skierowane są warsztaty?
Zajęcia skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematem lub związanych zawodowo z problematyką zespołu Downa. Szczególnie polecane są dla opiekunów i rodziców. Ponadto informacje prezentowane mogą być przydatne dla osób zawodowo mających kontakt z osobami z zespołem Downa (pracownicy służby zdrowia, pedagodzy, wychowawcy placówek).

Koszt: 200 zł (obejmuje całodniowy udział w warsztatach, materiały przygotowane przez prowadzących oraz zaświadczenie o uczestnictwie)

Miejsce: Instytut Genetyki Generacja, Piękna 66/8, Warszawa

Program warsztatów:

10:00 Rozpoczęcie warsztatów

10:05 Aspekty molekularne Zespołu Downa – podstawy genetyczne choroby. – Paula Dobosz, genetyk

10:45 Aspekty medyczne Zespołu Downa – przebieg choroby oraz możliwości leczenia w Polsce i za granicą. – Alicja Sapała, pediatra

11:30 Aspekty psychologiczne – czyli jak radzić sobie z emocjami, będąc rodzicem, opiekunem. – Danuta Wieczorkiewicz, psycholog

13:00-14:30 Przerwa obiadowa

14:30 Wychowanie i edukacja dziecka z zespołem Downa, czyli w jaki sposób ciągle iść naprzód. – Sylwia Kalinowska, psycholog dziecięcy

15:30 Gdzie szukać pomocy? Fundacje, fundusze i przepisy prawne. – Anna Włudarska, pedagog resocjalizacyjny

16:15 Ruch i zabawa w edukacji dziecka z Zespołem Downa – propozycje spędzania wolnego czasu z dzieckiem. – Anna Grabowska, pedagog, instruktor zajęć ruchowych

Zakończenie warsztatów

Uwagi końcowe:

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w harmonogramie zajęć, jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych, jak również zmiany terminu warsztatów w przypadku braku kompletu uczestników.

 

 

Źródło

Na forum pisaliśmy o tym tutaj