komputer on line

Transmisja konferencji organizowanej przez Koalicję on-line!

 Zarząd Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością serdecznie zaprasza na transmisję on-line z konferencji „GWARANTOWANE USŁUGI REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W NOWEJ USTAWIE – PROPOZYCJA KOALICJI NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”, która odbędzie się 23 lipca 2012 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Początek o godz. 12:00. Transmisja z konferencji będzie widoczna przez cały poniedziałek na stronie Sejmu w zakładce Transmisje.

 

Tutaj link => Transmisja

W prawym górnym rogu tej strony znajduje się link do transmisji archiwalnych (wystarczy nacisnąć myszką na tekst Transmisje archiwalne).

Tam będzie dostępna retransmisja konferencji następnego dnia po jej zakończeniu.
PATRONAT HONOROWY nad konferencją objęli:
Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Jarosław Duda, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
PATRONAT MEDIALNY: Dziennik Gazeta Prawna
PROGRAM KONFERENCJI
12.00 Otwarcie konferencji. Potrzeby w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce, Anna Woźniak-Szymańska – prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
12.20 Społeczna polityka Państwa w kontekście Konwencji NZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i innych dokumentów międzynarodowych odnoszących się do osób niepełnosprawnych, Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
12:40 Europejskie dobre praktyki w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, Janusz Gałęziak – Radca Minister, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
13:00 Rekomendacje projektu „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych. Standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”, Agnieszka Żychalak – specjalistka ds. merytorycznych projektu
13:20 – Przerwa kawowa
13:40 – Panel dyskusyjny: Uzupełnienie rozwiązań systemowych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych o nowe gwarantowane usługi. Prowadzenie: Piotr Pawłowski – wiceprezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością. W dyskusji udział wezmą: Sławomir Piechota – Przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Marek Plura – Poseł na Sejm RP, Wojciech Skiba – prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dr Izabela Książkiewicz – socjolog, Szkoła Główna Handlowa, Andrzej Kurkiewicz – adwokat, Alina Wojtowicz-Pomierna – wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Małgorzata Pacholec – prezes Zarządu Retina AMD, przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych m.st. Warszawy.
14:50 Podsumowanie konferencji, Anna Woźniak-Szymańska, prezes Zarządu Koalicji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Projekt „Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych – standardy usług rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych” finansowany jest z dotacji przyznanej przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

Źródło