dna

Warsztaty: „Zespół Downa w ujęciu interdyscyplinarnym”

 

Instytut Genetyki Generacja serdecznie zaprasza rodziców, opiekunów dzieci i młodzieży z zespołem Downa oraz wszystkie osoby zainteresowane na warsztaty „Zespół Downa w ujęciu interdyscyplinarnym”.

Proponujemy dwa terminy spotkań:

Termin 1: sobota, 21 lipca 2012
Termin 2: sobota, 25 sierpnia 2012

Liczba miejsc: 10 osób na każdy z terminów; decyduje kolejność zgłoszeń

Jak wziąć udział w warsztatach?

Przysłać mailowo zgłoszenie udziału, zawierające imię i nazwisko uczestnika, a także preferowany termin. W odpowiedzi otrzymają Państwo formularz uczestnictwa oraz dane do przelewu – dopiero odesłanie wypełnionego formularza wraz z potwierdzeniem przelewu są gwarancją uczestnictwa w wybranych warsztatach.

Koszt: 200 zł (obejmuje całodniowy udział w warsztatach, materiały przygotowane przez prowadzących oraz zaświadczenie o uczestnictwie)

Miejsce: Instytut Genetyki Generacja, Piękna 66/8, Warszawa

Program warsztatów:

Godzina Temat zajęć Prowadzący

10:00 Rozpoczęcie warsztatów
10:05 Aspekty molekularne Zespołu Downa – podstawy genetyczne choroby. Paula Dobosz – genetyk
10:45 Aspekty medyczne Zespołu Downa – przebieg choroby oraz możliwości leczenia w Polsce i za granicą. Alicja Sapała – pediatra
11:30 Aspekty psychologiczne – czyli jak radzić sobie z emocjami, będąc rodzicem, opiekunem. Danuta Wieczorkiewicz – psycholog
13:00-14:30 Przerwa obiadowa
14:30 Wychowanie i edukacja dziecka z zespołem Downa, czyli w jaki sposób ciągle iść naprzód. Sylwia Kalinowska – psycholog dziecięcy
15:30 Gdzie szukać pomocy? Fundacje, fundusze i przepisy prawne. Anna Włudarska – pedagog resocjalizacyjny
16:15 Ruch i zabawa w edukacji dziecka z Zespołem Downa – propozycje spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Anna Grabowska – pedagog, instruktor zajęć ruchowych
17:30 Zakończenie warsztatów

więcej informacji na stronie gene-racja.pl