logo stowarzyszenia graal

Kraków: nabór dzieci z zespołem Downa do I klasy SP

Stowarzyszenie GRAAL we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 105 (os. Słoneczne 12) w Krakowie ogłasza nabór dzieci z zespołem Downa do I klasy szkoły podstawowej w ramach tzw. edukacji włączającej. Klasa I będzie utworzona od 3 września 2012 (rok szkolny 2012/2013).

Założenia przewidują udział czwórki dzieci z zespołem Downa. Przyjęcie dziecka do klasy będzie uzależnione od jego predyspozycji i możliwości, które zostaną zbadane w czasie indywidualnych konsultacji z psychologiem i pedagogiem.

Zapraszamy rodziców dzieci z zespołem Downa do zgłaszania swoich dzieci oraz do zasięgania więcej informacji na temat rekrutacji. Więcej informacji na temat klasy z edukacją włączającą w Szkole Podstawowej nr 105 pojawią się na stronie Stowarzyszenia GRAAL po 15 maja 2012.

Na pytania odpowiada: Magdalena Chaszczyńska Prezes Stowarzyszenia GRAAL
tel. (0 12) 421 01 63