dzieci na basenie

Metoda Halliwicka – Rehabilitacja w wodzie

Nazwa metody Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls. Metodę opracował Anglik James McMilla. Twórca opierał się na naukowych podstawach hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w środowisku wodnym. Jest to metoda nauki pływania i terapii w wodzie dla osób niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Zajęcia prowadzone są w grupach bez używania pomocy wypornościowych. Uczestnikom asystują przeszkoleni instruktorzy.
Metoda Hallwick ujęta jest jako 10 punktów nauczania:
1.Przystosowanie psychiczne
2. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie strzałkowej
3. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie poprzecznej
4. Kontrola obrotu ciała w płaszczyźnie podłużnej
5. Kontrola obrotu ciała w płaszczyznach łączonych
6. Wypchnięcie w górę
7. Utrzymanie równowagi w bezruchu
8. Gwałtowne ślizgi / poślizgi
9. Naturalne posuwanie się
10. Podstawowy ruch

Terapię rozpoczyna się od przystosowania psychicznego. Ważne jest pozytywne nastawienie pacjenta do zajęć w wodzie. Stosując metodę Hallwick uczy się dobrego samopoczucia i pozbycia lęku. Kolejnym etapem nauki jest bezpieczne i swobodne poruszania się oraz przebywania w wodzie. Terapeuci osiągają to poprzez nauczenie pacjenta kontrolowania ruchów głowy, oddychania i utrzymywania równowagi. Po przystosowaniu do środowiska wodnego i opanowaniu podstaw utrzymania równowagi, osobę poddaną terapii przygotowuje się do samodzielnego poruszania w wodzie. Zanim jednak uczestnik wykona proste ruchy napędowe dąży do umiejętności odczuwania wyporu a także osiągania równowagi w bezruchu. W efekcie możliwe jest uruchomienie i odczucie nowego potencjału ruchowego, większego lub niemożliwego w normalnych warunkach na lądzie.

Zakątkowe dzieciaki na turnusie w ośrodku „12 Dębów” w Zaździerzu w trakcie rehabilitacji w wodzie metodą Halliwick:

dziecko na macie na basenie

Stosując metodę Hallwick można uzyskać następujące efekty terapeutyczne:

  • lepszą kontrolę reakcji posturalnych
  • normalizacja napięcia mięśniowego
  • poprawa zakresów ruchomości w stawach
  • wzmocnienie mięśni
  • zmniejszenie dolegliwości bólowych
  • kształtowanie więzi społecznych z uczestnikami
  • relaksację

Źródło