konferencja

Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi


Fundacja CZAS DZIECIŃSTWA Społeczne Przedszkole Integracyjne we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zapraszają 20-21 kwietnia 2012 roku na ogólnopolską konferencję z cyklu Wiosenne spotkania praktyków.

Temat tegorocznej konferencji:

Adaptacja przedszkolna i szkolna dzieci z trudnościami społeczno-emocjonalnymi.

Adresatami konferencji są nauczyciele przedszkolni i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, terapeuci, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele organów prowadzących przedszkola i szkoły oraz inne osoby zainteresowane edukacją włączającą.

Wykłady i warsztaty będą dotyczyły pomocy dzieciom, u których z różnych powodów (autyzm, nadpobudliwość, zespół Aspergera, trudności w porozumiewaniu się z powodu zaburzeń lub braku mowy czynnej itp.) występują trudności:
– w nawiązaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi;
– w rozumieniu i dostosowaniu się do zasad obowiązujących w nowym środowisku wpływające na funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i w szkole.

Konferencja to przede wszystkim spotkanie praktyków i wymiana doświadczeń. Mamy nadzieję, że uzyskane podczas konferencji wiedza i umiejętności pomogą nauczycielom przygotować się do przyjęcia w przedszkolach i w szkołach dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnikom zostanie wydane potwierdzenie udziału w konferencji.

Ogólny plan konferencji:

20 kwietnia – wystąpienia nauczycieli i rodziców dotyczące przebiegu adaptacji dziecka do przedszkola/szkoły (studium przypadku), wymiana doświadczeń, dyskusja.
Miejsce: Urząd Dzielnicy Bielany, ul. Żeromskiego 29, Warszawa

 

21 kwietnia – warsztaty prowadzone przez pracowników Społecznego Przedszkola Integracyjnego Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA i inne zaproszone osoby.
Miejsce: Społeczne Przedszkole Integracyjne Fundacji CZAS DZIECIŃSTWA, ul. Wolumen 3, Warszawa

 

Opłaty (koszty organizacyjno-administracyjne) :
Opłata za całą konferencję: 120 zł.
lub
Opłata za pierwszy dzień konferencji: 50 zł
Opłata za drugi dzień konferencji: 90 zł

Poniżej zamieszczona jest karta zgłoszeń na konferencję dla uczestników. Jej wypełnienie i odesłanie jest niezbędne do uczestnictwa w konferencji.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać (jako załącznik) na adres:

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych związanych z uczestnictwem w Konferencji.

Zgłoszenia i wpłaty są przyjmowane do 31 marca 2012.