pieniądze w kieszeni

Powiat kielecki sfinansuje rehabilitację niepełnosprawnych

380 tys. zł zarezerwowały w budżecie na 2012 r. władze powiatu kieleckiego, na opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych i badań dla niepełnosprawnych mieszkańców stolicy województwa świętokrzyskiego i gmin powiatu.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu „Powiat kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, którego pierwszą edycję przeprowadzono w 2006 r.

W projekcie przewiduje się przeprowadzenie bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, dowóz chorych do miejsc wykonywania zabiegów, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego do domów pacjentów, porady oraz terapię psychologiczną i logopedyczną, a także przeprowadzenie badań gęstości kości.

Ośrodki pomocy społecznej na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności wytypują chorych, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych usług medycznych. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Jak mówił w poniedziałek podczas konferencji prasowej starosta kielecki Zdzisław Wrzałka, władze powiatu zarezerwowały w budżecie na 2012 r. 380 tys. zł na realizację programu.

Wkład samorządu powiatowego być może będzie mniejszy – w zależności od tego, w jakim zakresie projekt z własnych środków dofinansują poszczególne gminy. Szacuje się, że przekażą one w sumie ok. 100 tys. zł. Z kolei władze Kielc – program jest realizowany także w mieście – zadeklarowały wsparcie kwotą 80 tys. zł.

Początkowo przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2009 r. Instytucja wycofała się ze współpracy z lokalnymi władzami, a te zdecydowały o kontynuacji programu – ze względu na duże zapotrzebowanie na zabiegi rehabilitacyjne i trudności z dostępem do poradni.

Projekt realizują Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach i poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Bodzentynie, Piekoszowie i w Chmielniku.

Źródło