zdjęcie kliszy filmowej

Pokaz filmów „Downtown – Miasto Downów” i „21” oraz panel dyskusyjny z udziałem specjalistów

Dziecięce graffiti z Bydgoszczy serdecznie zaprasza 30 stycznia, godz. 12:00 do auli im.prof. Jana Domaniewskiego budynek audytoryjny (budynek w którym mieści się również Biblioteka Medyczna) ul. M. Curie Skłodowskiej 9 w Bydgoszczy na pokaz filmów.

„Miasto Downów” i „21″ to filmy, które zostaną zaprezentowane 30 stycznia w Collegium Medicum UMK podczas prelekcji na temat osób z Zespołem Downa. Zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z tą problematyką oraz wzięcia udziału w dyskusji o najbardziej rozpowszechnionej wadzie genotypu człowieka, którą poprowadzą znawcy w tej dziedzinie.

O filmach:

„Downtown -Miasto Downów” to film opowiadający o projekcie fotograficznym Oiko Petersena, który używając stylistyki reklamy, fotografował kilkanaście osób z zespołem Downa. Modele,ubrani w kreacje zaprojektowane specjalnie dla nich przez czołowych polskich projektantów, wcielają się w role bohaterów swoich marzeń. Jak mówią reżyserzy filmu PiotrŚliwowski i Marta Dzido: „Przez półtora roku towarzyszyliśmy z kamerą bohaterom i bohaterkom projektu, filmowaliśmy pierwsze spotkania Oiko Petersena z modelami, ich rodzicami i opiekunami, obserwowaliśmy kształtowanie się ich wzajemnych relacji, poznawanie się i zdobywanie zaufania. Oiko szukał odpowiedzi na pytania: jaki jest świat Downów? Jaka jest ich wrażliwość,temperamenty, zainteresowania i marzenia? Jacy są?”

„21″ to film ukazujący dziewczęta i chłopców z zespołu „Amadeo”, którzy podczas wspólnych zajęć tanecznych i wyjazdów zakochują się po raz pierwszy. Miłość między nimi jest wyjątkowa, ponieważ wszyscy zostali obdarzeni dodatkowym chromosomie w  21 parze, nazywanym także chromosomem miłości.

PROGRAM IMPREZY

12:00 Rozpoczęcie spotkania

12:05 Pokaz filmu „Downtown- Miasto Downów”, reż. Piotr Śliwowski i Marta Dzido

13:00 Występ zespołu tanecznego „Amadeo”, którego tancerzami są osoby z Zespołem Downa

13:15 Pokaz filmu „21″, reż.Krzysztof Nowicki

13:30 Występ zespołu tanecznego „Amadeo”

13.40 Rozpoczęcie panelu dyskusyjnego przez pana Piotra Częstochowskiego z inicjatywy Dziecięce Graffiti

13:45 Panel dyskusyjny z udziałem specjalistów w dziedzinie badań nad niepełnosprawnością:

  • Ø prof. dr hab. n. med. Olga Haus, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej CM UMK,
  • Ø prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej UKW w Bydgoszczy,
  • Ø dr nauk hum. Remigiusz Kijak z Instytutu Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Ø dr n. o kulturze fizycznej Andrzej Lewandowski z Katedry i Zakładu Podstaw Kultury Fizycznej CM UMK
  • Ø lek. Iwona Szymkuć z Katedry i Kliniki Rehabilitacji CM UMK
  • Ø mgr Anna Jedwabińska z Katedry i Kliniki Rehabilitacji CM UMK

Czas na zadawanie pytań przez publiczność

15.00 Zakończenie spotkania

Wystawa

W trakcie imprezy, w holu przed aulą, prezentowana będzie wystawa prac literackich, fotograficznych i plastycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

Punkt konsultacyjny

W godzinach od 13:15 do około 15:30, w holu przed aulą, będzie również otwarty punkt konsultacyjny z zakresu ulg podatkowych, w szczególności ulgi rehabilitacyjnej, prowadzony przez pracownika Kancelarii Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz.

Dojazd na miejsce imprezy:

Budynek audytoryjny Collegium Medicum znajduje się na terenie kompleksu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Na teren kompleksu szpitalnego można dostać się zarówno od strony ul. M. Curie Skłodowskiej, ul. Jurasza, jak i ul.Powstańców Wielkopolskich.

Dojazd liniami autobusowymi od strony ul. M. Curie Skłodowskiej
(przystanek Curie Skłodowskiej-Jurasza): 59, 64, 67,

Dojazd liniami autobusowymi od strony ul. Powstańców Wielkopolskich
(przystanek Powstańców Wielkopolskich-Lelewela): 55, 65, 68, 71, 84, 93

Więcej informacji na stronie organizatora:

http://www.cm.umk.pl/aktualnosci-umk/4-pokaz-filmow-oraz-panel-dyskusyjny.html

Zapraszamy!

Wstęp wolny