logo zakątek21

Zmiany w składzie Stowarzyszenia

Zakątek21. Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa dnia 7.12.2011 r. przyjęło na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu rezygnację Alicji Plewni z pełnienia funkcji Wiceprezesa Stowarzyszenia. Zarząd przyjął również rezygnację Alicji z członkostwa w Stowarzyszeniu.

Pragniemy serdecznie podziękować Alicji za pełną zaangażowania społeczną pracę na rzecz rozwoju Stowarzyszenia oraz za stałą i bezkompromisową inspirację członków Stowarzyszenia do działania.

Mamy nadzieję, że rezygnacja z działalności w Stowarzyszeniu Zakątek 21 nie oznacza końca współpracy i serdecznie dziękujemy za deklarowaną pomoc, z której bardzo chętnie skorzystamy!

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków większością głosów wybrało nowego Wiceprezesa Stowarzyszenia, którym została Magdalena Muszyńska. Nowo wybrany Zarząd przyjął przyjął następnie nowego członka Stowarzyszenia Annę Grochowską.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Zakątek 21