logo 12 dębów

Zawieszenie zapisów na turnusy zakątkowe

W związku z nieprzyjemną dyskusją, która wywiązała się po turnusie w „12 Dębach” w Zaździerzu, a dotyczyła zapisów na turnusy, informujemy, że zawieszamy organizację turnusów zakątkowych w formie, w jakiej miało to miejsce dotychczas.

 

 

Mieliśmy w planach sformalizowanie zapisów na turnusy, naszym celem było nagrodzenie w jakiś namacalny sposób osób, których zaangażowanie wprost pozytywnie przekłada się na funkcjonowanie forum, portalu, a tym samym Stowarzyszenia, które swoją działalność statutową realizuje za pomocą tych narzędzi.

Biorąc pod uwagę jednak wszystkie ostatnie wypowiedzi dotyczące sposobu zapisów na turnusy, informujemy, że do odwołania stricte zakątkowych turnusów nie będzie. Nie będziemy oczywiście ingerować w spontaniczne umawianie się na dany turnus rodziców, ale zapisy na niego nie będą koordynowane przez Stowarzyszenie.

Na chwilę obecną pozostają listy do Gacna oraz do Zaździerza. Do końca grudnia prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa w tych turnusach w stosownych wątkach. Po tym terminie listy zostaną przekazane ośrodkom organizującym turnusy i wszelkie zmiany w składzie osobowym prosimy już ustalać bezpośrednio z ośrodkiem.

Kwestię zaliczek proszę także prowadzić we własnym zakresie z wybranym ośrodkiem.

Fakt zawieszenia przez nas organizacji turnusów nie wyklucza, że kiedyś wrócimy do tego działania. Stanie się to jednak po ustaleniu zasad oraz ich konsultacji w szerszym gronie.