konferencja

Konferencja: Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie

 

W poniedziałek, 12 grudnia, w godz. 9.00 – 16.00 (Pałac Kultury i Nauki Sala Koncertowa, 6 piętro) odbędzie się konferencja na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu”.
W spotkaniu wezmą udział: Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st.Warszawy, przedstawiciele miejskich biur partnerskich realizujących wspólnie projektSerwis Pomoc Dziecku, pracownicy zespołów wczesnego wspomagania, dyrektorzy szkół i placówek, w których te zespoły funkcjonują, przedstawiciele samorządu warszawskiegoreprezentujący dzielnicowe placówki lecznictwa otwartego oraz ośrodki pomocyspołecznej, inni zaproszeni goście oraz zarejestrowani uczestnicy konferencji.Konferencję organizuje Dyrektor Biura Edukacji we współpracy z Warszawskim CentrumInnowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń.
Warszawski system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka funkcjonuje od 2006 roku. Jego głównym celem jest wsparcie poznawcze i psychomotoryczne dzieci z różnorodnym zaburzeniami rozwojowymi – od ich urodzenia do osiągnięcia przez nie dojrzałości szkolnej. Ta bezpłatna, kompleksowa i wielodyscyplinarna pomoc świadczona jest również rodzinie dziecka. Od 2010 roku działa też Serwis Pomoc Dziecku, który pozwala rodzicom i wszystkim innym zainteresowanym tą problematyką osobom na szybkie znalezienie informacji o bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością oraz możliwościach edukowania go w warszawskich przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych i specjalnych. Baza ofert Serwisu Pomoc Dziecku obejmuje informację z trzech dziedzin: edukacji, pomocy społecznej, zdrowia.
Konferencja „Warszawski System Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i Pomocy Rodzinie – w poszukiwaniu zintegrowanego modelu” jest ważną okazją do przybliżenia dorobku zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dyskusji o sposobach integrowania działań pomocowych podejmowanych wobec małego dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny.
Do udziału w konferencji zapraszamy również przedstawicieli warszawskiego środowiska oświatowego współtworzącego miejski system wczesnego wspomagania od jego samych początków oraz zainteresowanych tą problematyką rodziców, działaczy fundacji i stowarzyszeń.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do niego znajduje się w pliku do pobrania na tej stronie).
Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza automatyczne przyjęcie zgłoszenia. Zgłoszenia będę rejestrowane do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby biorące udział w konferencji otrzymają potwierdzenie uczestnictwa, traktowane jako jedna z form doskonalenia zawodowego.
Materiały z konferencji zostaną również opublikowane na stronie Biura Edukacji i w
Serwisie Pomoc Dziecku.

Program konferencji

Źródło