konferencja czas dl;a rodziców

Konferencja „…i żyli długo i pogodnie. Pozarodzicielska opieka nad dorosłymi osobami

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani  ma przyjemność organizować XXI Konferencja z cyklu: Czas dla rodziców:  „…i żyli długo i pogodnie. Pozarodzicielska opieka nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną.” do uczestnictwa w której bardzo gorąco Państwa zaprasza.

Szanowni Państwo

Mam zaszczyt zaprosić na naszą XXI, jakby trochę symboliczną, konferencję z cyklu Czas dla Rodziców. Rozważania, jakie postanowiliśmy podjąć tym razem, nawiązują do pory roku, która będzie towarzyszyła naszemu spotkaniu. Zamierzamy podjąć temat sytuacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w jesieni życia ich rodziców i opiekunów.

Temat ten poruszamy rzadko, wszystkim nam się wydaje, że wciąż mamy czas, że ważniejsze są inne problemy, zajmuje nas rehabilitacja, edukacja, integracja… Ale czas nie czeka na nikogo, jest bezlitosny
i niewdzięczny. Nasze dzieci, jeszcze tak niedawno tak małe, dorastają, a my stajemy się coraz starsi i coraz słabsi. Nie możemy, jak inni, powiedzieć, że po nas choćby potop. Jeśli chcemy odejść w spokoju, musimy znaleźć dla naszych dzieci miejsce, gdzie będą zadbane i bezpieczne wśród przyjaciół i będą potrafiły się śmiać. Okazuje się, że nie jest to wcale takie proste.

To spotkanie zatytułowaliśmy „… i żyli długo i pogodnie. Pozarodzicielska opieka nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną”. Planujemy omówienie wielu aspektów związanych z tematem, takich jak samodzielność, obowiązki administarcji i samorządów, zabezpieczenie finansowe osób z niepełnosprawnością intelektualną, funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej, mieszkań chronionych
w Warszawie.

Sądzę, iż konferencja o takiej tematyce powinna być świetną okazją do dyskusji, nad nurtującymi Państwa pytaniami związanymi z przyszłością Waszą i Waszych podopiecznych.  Mam nadzieję, że podobnie jak poprzednie konferencje, ta również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zdobyta tu wiedza, umiejętności i nawiązane kontakty będą przynosiły dobre efekty.

Spotykamy się w ostatni weekend listopada, w dniach 26 – 27 (sobota – niedziela) w Warszawie, w Zespole Szkół nr 56 przy ulicy Antoniego Fontany 1. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wpłatę darowizny w wysokości 90 zł (darowiznę można odliczyć od podatku). Osoby zainteresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i wpisanie na blankiecie wpłaty – opłata za szkolenie (i tylko tyle – opłata za szkolenie nie może być równocześnie darowizną!). Uczestnicy otrzymują materiały, dwa obiady, kolację, śniadanie oraz bez ograniczeń kawę, herbatę, napoje i słodycze. Pieniądze prosimy przelewać na konto: PKO BP XX O/Warszawa 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787,
a kopię przelewu wraz z kartą zgłoszenia przesłać faksem na numer 22 663 10 13, pocztą pod adres Conrada 13, 00-9
22
Warszawa lub mailem (skan) na adres

 Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 listopada b.r.

Na życzenie rezerwujemy miejsca noclegowe (Dom Nauki ul. Schroegera 82, cena 45 zł za dobę). Uwaga! Opłatę za nocleg prosimy wpłacać na konto naszego Stowarzyszenia. Rezerwację hotelu i opłatę za nocleg przyjmujemy do 18 listopada. W razie rezygnacji po tym terminie bądź nieobecności na konferencji, opłata za hotel nie podlega zwrotowi. Ilość miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prezes Stowarzyszenia

Ewa Suchcicka

PROGRAM

 

26 listopada (sobota)

 

10.00 – Rozpoczęcie konferencji i przywitanie uczestnikówPiotr TODYS (Federacja MAZOVIA)

Wszystko, co najważniejsze Ewa SUCHCICKA (Prezes Stowarzyszenia Bardziej Kochani)

Wierzyć, ale kontrolować? – samodzielność osób z niepełnosprawnością intelektualną,
zakres i granice – dr Ewa WAPIENNIK (APS)

– Dyskusja

11.30 – Przerwa na kawę

12.00 – Miłosierdzie Gminy XXI wieku – obowiązki samorządów i administracji państwowej wobec osób starszych
i niepełnosprawnych – przedstawiciel Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Portret zbiorowy we wnętrzu – jeden dzień z życia DPS
Małagorzata DRUŚ (Dyrektor “Domu przy Wójtowskiej” w Warszawie)

– Dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa na obiad

14.30 – Album rodzinny – osoby niepełnosprawne intelektualnie i rodzeństwo:

Krystyna PANEK – siostra 54. letniej Ireny

Małgorzata STRZAŁKOWSKA – siostra 47. letniej Elżbiety

Dyskusja

16.00 – Przerwa na kawę

16.30 – Szkiełkiem i okiem – badania potrzeb mieszkaniowych osób niepełnosprawnych intelektualnie
dr Agnieszka DUDZIŃSKA
(Przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds Mieszkań Chronionych w Warszawie)

Trening czyni… domownika – pilotażowy projekt mieszkań chronionych realizowany w Warszawie
Zofia PĄGOWSKA (Warszawskie Koło PSOUU)

– Dyskusja,

18.00 – Kolacja (szwedzki stół), zakwaterowanie w hotelu

27 listopada  (niedziela)

 

08.30 – Śniadanie

09.00 – Projekcja filmowa (czytana lista dialogowa):

Strong Love – realizcja Bonnie Burt, USA, 2007, 56’. Opowieśc o parze młodych osób z zespołem
Downa, która podejmuje decyzje o ślubie…

Cesarzowi, co cesarskie, Bogu, co boskie, a niepełnosprawnemu… – świadczenia pieniężne – renty,
zasiłki, pensje – dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie
Michał KIBIL (prawnik, specjalista od Prawa Pracy)

Gdzie jest dodatkowa kasa? – produkty finansowe jako uzupełnienie zabezpieczenia przyszłości osób
niepełnosprawnych intelektualnie – dr Witold WALKOWIAK
(Wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego WARTA, wykładowca Akademii Finansów)

Dyskusja

11.00 – Przerwa na kawę

11.30 …żyją długo i pogodnie –  działające rozwiązania opieki nad dorosłymi osobami
z niepełnosprawnością intelektualną:

Ks. Stanisław JURCZUK (Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy w Milanówku)

Siostra Cecylia LEWANDOWSKA (DPS w Niegowie)

Grażyna MICHALSKA (Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej przy ul. Mysłowickiej
w Warszawie)

Przedstwaiciel DPS w Bramkach

13.00 – 14.00 Przerwa na obiad

14.00 – Nieśmiertelny dylemat – jak  rozmawiać o śmierci z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie?
– dr Izabela FORNALIK

Dyskusja

15.00 – Zakończenie Konferencji