logo Stowarzyszenia Bardziej Kochani

Konkurs Litercki „Down obok mnie”

Stowarzyszenie Bardziej Kochani serdecznie zaprasza uczniów mazowieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu literackiego „Down obok mnie”.
Wystarczy w krótkiej literackiej formie (do 6. znormalizowanych stron) opisać wrażenia ze spotkania z osobą z zespołem Downa. To „spotkanie” może mieć bardzo różny charakter, na przykład „Down” spotkany w autobusie, na wakacjach, „Down” sąsiad, wrażenia z filmu, książki… Liczba możliwych kombinacji jest tu ogromna. Do wygrania cenne nagrody.

Terminy:
• nadsyłania prac – 24 października 2011 r.
• rozdania nagród – listopad 2011 r.

Tekst należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły (ewentualnie imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna ucznia), a także swoje dane kontaktowe – telefon, mail lub adres.

Prace należy przesłać mailem:

pocztą lub dostarczyć na adres:
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”

ul. Conrada 13
01-922 Warszawa

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych dystrybuowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia: www.bardziejkochani.pl