konferencja

Poznań – Konferencja „Pełnoprawni seksualnie”

 

Stowarzyszenie Na Tak oraz Zakład Psychopatologii Dziecka Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na międzynarodową konferencję PEŁNOPRAWNI SEKSUALNIE –  konferencja poświęcona podmiotowości osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Termin: 20.05.2011
Miejsce: Aula Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, ul. Szamarzewskiego 89 D, Poznań

Konferencja adresowana jest do specjalistów zajmujących się wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną: terapeutów, pedagogów specjalnych, psychologów, rehabilitantów, opiekunów, pracowników socjalnych i.in.

Konferencja skierowana jest do pracowników domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków wsparcia, hosteli i organizacji społecznych a także studentów zainteresowanych powyższą problematyką.

Celem konferencji jest wywołanie dyskusji i próba odpowiedzi na pytania:

  • Jakie jest społeczne nastawienie do seksualności tej grupy osób?
  • Czy zachowania seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie są jedynie zewnętrznym przejawem deficytów poznawczych i emocjonalnych?
  • Czy terapeuta musi akceptować potrzeby i zachowania seksualne wspieranych przez siebie osób ?
  • Jak nie naruszać intymności i nie zawstydzać osób z niepełnosprawnością?
  • Jak motywować do uczenia się bardziej dojrzałych form realizowania potrzeb seksualnych?
  • Jak pomagać osobom niepełnosprawnym w budowaniu relacji z ludźmi?
  • Jaki jest wpływ osobistych przekonań terapeutów w sferze seksu na hamowanie lub rozwijanie procesu dojrzewania seksualnego u osób niepełnosprawnych?

Potrzeba poruszenia tej tematyki zrodziła się z naszej niezgody na fakt, iż seksualność osób niepełnosprawnych postrzegana jest jako „problem”, z którym otoczenie tych osób „musi coś zrobić”. Seksualność jest ukrytą i intymną ale bardzo istotną sferą życia człowieka, której nie można zlikwidować, a próby jej negowania czy ograniczania kończą się okaleczaniem osobowości i obniżaniem jakości życia. Konferencja ma być apelem o spojrzenie na osobę niepełnosprawną jak na pełnowartościową osobę ludzką z całym jej potencjałem i całą paletą potrzeb, ma wywołać dyskusję na temat modelu wspierania dorosłych osób niepełnosprawnych a w rezultacie doprowadzić osoby wspierające do zrozumienia tej sfery życia i rządzących nią praw i wyposażyć je w potrzebne umiejętności.

Program konferencji:

9.00 powitanie – prof. dr hab. Zbyszko Melosik – dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

9.15 Gill Brearley (Wielka Brytania) „Seksualność osób niepełnosprawnych – doświadczenia w Wielkiej Brytanii”

10.45 Rainer Fuchs (Niemcy) „Związki osób niepełnosprawnych w Niemczech – moja własna historia”

11.15 pytania dla prelegentów

12.00 przerwa

12.30 Elżbieta Pieńkowska (Polska) „Wyzwania i odpowiedzialność w rozwoju seksualnym młodego człowieka niepełnosprawnego intelektualnie”
13.30 Monika Karwacka (Polska) „Wychowanie seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną – refleksje nad rolą pedagoga”

14.30 Katarzyna Skoularakos (Dania) „Seksualność pomimo upośledzenia.”

15.15 pytania do prelegentów

16.00 zakończenie

Opłata za udział w konferencji wynosi 50 zł (płatne do dnia 15.05.2010).

Opłatę należy wpłacić na rachunek bankowy organizatora:
Stowarzyszenie Na Tak, ul. Ognik 20C, 60-386 Poznań
nr: 69 1090 1362 0000 0000 3609 4192
tytułem: opłata konferencyjna, imię i nazwisko uczestnika
Udział studentów w konferencji jest bezpłatny.

Osoby biorące udział w konferencji otrzymają materiały konferencyjne, poczęstunek (kawa, herbata, ciastka) oraz certyfikaty uczestnictwa.

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj