logo pefronu

Konkurs: „MARZENIE O EUROPIE”

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza IX edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej

„SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

1. Tytuł konkursu: „MARZENIE O EUROPIE”

2. Termin składania prac konkursowych: prace należy złożyć do 20 maja 2011 r.

3. Miejsce składania prac: prace należy złożyć we właściwym Oddziale wojewódzkim PFRON

4. miejsce i termin odbioru prac nienagrodzonych i niewyróżnionych:

  • prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie wojewódzkim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu etapu wojewódzkiego Konkursu w Oddziałach PFRON,
  • prace nienagrodzone i niewyróżnione w etapie ogólnopolskim można odebrać w terminie do 30 dni od daty zamieszczenia na witrynie internetowej www.pfron.org.pl informacji o rozstrzygnięciu Konkursu w Biurze PFRON.

5. Przewidywany termin uroczystego finału Konkursu: Informacja o terminie finału Konkursu zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem. Placówki nagrodzone zostaną zaproszone na uroczystość niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu.

6. Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:

Bożena Zalewska

Tel. 22 50 55 463

Michał Rydzewski

Tel. 22 50 55 659

7. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na witrynie internetowej Organizatora Konkursu:  www.pfron.org.pl.