Logo PSOUU

PSOUU zaprasza na Sympozjum Naukowe

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) oraz Polski Zespół  do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną zapraszają na

XXXV Sympozjum Naukowe oraz warsztaty pn.:

„Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny w obliczu śmierci i umierania”

Sympozjum  odbędzie się w dniu 08 kwietnia 2011 r. (piątek).

W kolejnym dniu (09 kwietnia 2011 r., sobota) uczestnicy Sympozjum mogą pogłębić swoją wiedzę poprzez udział w warsztatach prowadzonym przez zagranicznych trenerów.

Organizacją obu wydarzeń zajmuje się spółka „Tacy Sami sp. z o.o.”, której dochód przeznaczany jest na cele statutowe PSOUU.

Koszt udziału w Sympozjum:

170,00 zł./osoba

Koszt udziału w Sympozjum i w warsztatach:

320,00 zł./osoba

Koszt udziału w Sympozjum i w warsztatach (wraz z noclegiem i śniadaniem):

440,00 zł./osoba

W ramach powyższej ceny zapewniamy:

Tłumaczy symultanicznych, zaświadczenia dla osób uczestniczących w Sympozjum oraz w warsztatach, przerwy kawowe, lunch.

Osoby zainteresowane udziałem w Sympozjum oraz w warsztatach proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i nadesłanie go wraz z potwierdzeniem wpłaty do dnia 01kwietnia 2011 r.

Liczba miejsc jest ograniczona. O zakwalifikowaniu na Sympozjum/warsztaty decyduje kolejność napływania zgłoszeń.

Wpłaty należy dokonać do dnia 01 kwietnia br. na numer konta:

PKO S.A. 72 1240 5963 1111 0010 2624 6430

W tytule wpłaty prosimy podać: płatnika (np.: DPS, Hospicjum św. Brata Alberta, PSOUU Koło w…), imię  i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

Potwierdzenie zakwalifikowania na Sympozjum oraz szkolenie zostanie przesłane do Państwa do dnia 06 kwietnia 2011 r. na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Dorotą Tłoczkowską pod numerem telefonu: 22 646 03 14.