dziecko się bawi

Zasady myślenia terapeutycznego we wspomaganiu rozwoju dziecka

tacy sami

Spółka „Tacy Sami” w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza na warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, rodziców, terapeutów, pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z zakresu:

„Zasady  myślenia terapeutycznego we wspomaganiu rozwoju dziecka”

Termin szkolenia: 15 listopada 2010 r.

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Cel szkolenia: nabycie umiejętności analizowania aktywności dziecka  pod kątem trudności i zasobów podczas proponowanych zabaw oraz modyfikowania zabaw w celu dostrojenia się do możliwości dziecka.

Adresaci szkolenia:  terapeuci, logopedzi, nauczyciele pracujący z dziećmi z problemami rozwojowymi

Przebieg warsztatu:  (godz. 9.00-15.00)

1.      Przedstawienie się i poznanie oczekiwań grupy

2.      Nabywanie nowych doświadczeń – nauka żonglowania: ocena zasobów i trudności

3.      Omówienie schematu myślenia terapeutycznego na przykładzie doświadczeń własnych z nauki żonglowania

4.      Przećwiczenie w grupach schematu myślenia terapeutycznego w na wybranych przykładach

5.      Prezentacja multimedialna „Historia jednej zabawki…” – podsumowanie

!!! Uczestnicy powinni przynieść  3 piłeczki, woreczki lub inne przedmioty do nauki żonglowania.

Prowadzący:

Beata Balcerek-Bunio – specjalistka w dziedzinie psychologii klinicznej. 20 lat
pracowała w Poradni Genetycznej zajmując się pomocą dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie. Przez kilka lat współpracowała z łódzkim Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Chorych z ZD. Bierze aktywny udział w konferencjach dotyczących wspierania rozwoju dzieci
z zaburzeniami genetycznymi. W praktyce prywatnej zajmuje się wszelkimi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi dziecka. Przeprowadza szkolenia dla różnych grup zawodowych zajmujących sie terapią dziecka, pokazując jak można w tejże terapii wykorzystać mechanizmy psychologiczne, uwzględniać profil rozwojowy dziecka oraz
budując relacje z dzieckiem podnosić efektywność terapii.

Miejsce szkolenia:

Warszawa(Żoliborz), ul. Mickiewicza 63 „Elektrim Megadex” S.A.

Cena udziału w szkoleniu: 290 zł/osoba

W ramach powyższej ceny zapewniamy:

Trenera, materiały dydaktyczne, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe i  lunch podczas szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i nadesłanie do dnia 4 listopada 2010 r. faxem na nr (22) 848-61-62. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać również dane do rachunku. Rachunki przekazane zostaną Państwu w pierwszym dniu szkolenia. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przesłane do Państwa do dnia 8 listopada 2010 r. na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonać do dnia 10 listopada 2010 r. na numer konta:

PKO S.A. 72 1240 5963 1111 0010 2624 6430

Tacy Sami Sp. z o.o.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, reprezentowany podmiot i termin szkolenia.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Pauliną Ulanowską pod numerem telefonu: /22/ 646 03 14