konferencja

Terapia zachowań problemowych

 

Spółka „Tacy Sami” w porozumieniu z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza na warsztaty doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, rodziców, terapeutów, pedagogów, pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z zakresu:

TERAPIA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych dla diagnozowania przyczyn zachowań problemowych u osób niepełnosprawnych intelektualnie (od wycofania do agresji i autoagresji) oraz dostarczenia wskazówek do pracy terapeutycznej nad ich rozumieniem, redukcją i zapobieganiem. Uczestnicy nauczą się procedur reagowania w obliczu trudnego zachowania uczestnika oraz sposobów pracy z rodziną.

Termin warsztatów:

4-5 listopada 2010 r.

Program warsztatów:

Dzień I (godz. 09.00 – 16.00)

Zachowania problemowe jako forma komunikacji osoby w kryzysie.

Rodzaje zachowań trudnych – diagnoza, rozumienie, kontekst:

 • wycofanie,
 • bierność
 • zachowania stereotypowe
 • zachowania demonstracyjne
 • nadpobudliwość
 • agresja,
 • autoagresja
 • zachowania wynikające z chorób neurologicznych, zaburzeń psychicznych (kleptomania, nerwica natręctw)
 • zachowania seksualne.
 • Zasady postępowania w przypadku wyżej wymienionych zachowań.
 • Formy relacji „z”, „przeciwko”, „razem” z osobą w kryzysie.

Dzień II (godz. 09.00 – 16.00)

 1. Praca i formy zajęć w celu przeciwdziałania zachowaniom trudnym.
 2. Sposoby pracy terapeutycznej:  konsekwencja,  nagradzanie, wygaszanie.
 3. Wskazania do pracy z rodzicami/opiekunami.
 4. Higiena psychiczna terapeuty – współpraca z zespołem i odreagowanie.

Miejsce szkolenia:

Warszawa(Żoliborz), ul. Mickiewicza 63 „Elektrim Megadex” S.A.

Informacja o prowadzącym:

Małgorzata Popielarska – psycholog z 10-letnim stażem, w trakcie przygotowania do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W swojej pracy opiera sie o paradygmat psychodynamiczny. Ma bogate doświadczenie w pracy z rodzinami oraz w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej z młodzieżą i dorosłymi. Od 3 lat kieruje Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie wykorzystuje psychodynamiczne rozumienie zachowań podopiecznych, by skutecznie konstruować interwencje.

Cena udziału w szkoleniu:

550 zł/osoba  – 2 dni warsztatów

660 zł. – 2 dni warsztatów + nocleg (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)

W ramach powyższej ceny zapewniamy:

Trenera, materiały dydaktyczne, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe i  lunch podczas dwóch dni szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i nadesłanie do dnia 26 października 2010 r. faxem na nr (22) 848-61-62. W Formularzu Zgłoszeniowym należy podać również dane do rachunku. Rachunki przekazane zostaną Państwu w dniu szkolenia. Potwierdzenie zakwalifikowania na szkolenie zostanie przesłane do Państwa do dnia 29 października 2010 r. na adres mailowy wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia szkolenia  na numer konta:

PKO S.A. 72 1240 5963 1111 0010 2624 6430

Tacy Sami Sp. z o.o.

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko uczestnika, reprezentowany podmiot i termin szkolenia.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Pauliną Ulanowską pod numerem telefonu: /22/ 646 03 14 oraz