pieniądze w kieszeni

Szkolenie :Jak i gdzie ubiegać się o fundusze na rozwój i edukację osób z zespołem Downa?

Stowarzyszenie „Graal” zaprasza rodziców dzieci z zespołem Downa na szkolenie „Jak i gdzie ubiegać się o fundusze na rozwój i edukację osób z zespołem Downa?”

Szkolenie odbędzie się 15 listopada 2010 w Krakowie w godzinach 10:00 – 16:00. Koszt udziału w szkoleniu wynosi tylko 100 zł od osoby.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są do 12 listopada 2010 za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Stowarzyszenia GRAAL.

Termin: 15 listopada 2010 r. 10:00 – 16:00

Miejsce: Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) ul. Szlak 73a, 31-153 Kraków

Koszt: 100 zł (w cenie poczęstunek oraz materiały szkoleniowe)

Program:

 1. Firmy, Fundusze, Instytucje i osoby indywidualne jako źródła funduszy

  • Przegląd programów, funduszy, fundacji mogących finansować projekty wspierające osoby z zespołem Downa
  • Omówienie wybranych programów
 • 2. Programy indywidualne PFRON
  • Warsztat wypełniania wniosków o dofinansowanie wczasów, sprzętu, terapii i leczenia z PFRON
  • Jak rozliczać projekty z PFRON? O czym pamiętać, a o czym lepiej nie wiedzieć.
 • 3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi – jak pisać projekty kooperacyjne?
  • Gdzie szukać organizacji pozarządowej?
  • Gdzie szukać odpowiednich programów finansowania?
  • Czym jest projekt – pojęcie projektu
  • Czym jest zarządzanie projektem?
  • Organizacja projektu
  • Harmonogram projektu
  • Budżet projektu

Osoba kontaktowa

Rafał Ryba

tel. 603 461 281     603 461 281