dziecko chodzi

Sposoby oceny i terapii dziecka zagrożonego

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu finansowanego z  programu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK pod nazwą „Siedmiomilowe kroki-ku poprawie jakości rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze sprzężeniami w PSOUU Koło w Elblągu”.

Dnia 29.10.2010 r. o godz. 14:30 zapraszamy na szkolenie warsztatowe pt. „Sposoby oceny i terapii dziecka zagrożonego”. Ofertę szkolenia kierujemy przede wszystkim do fizjoterapeutów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz studentów fizjoterapii.

 

Podczas szkolenia uczestnikom zostanie przybliżona następująca tematyka:

etapy prawidłowo przebiegającego rozwoju dziecka od pierwszego miesiąca życia do osiągnięcia pozycji stojącej i niezależnego chodu

●   analiza ruchu dziecka, jego kontroli posturalnej, reakcji równoważnych i innych

●   typowe zaburzenia u dzieci z różnymi jednostkami chorobowymi oraz propozycje terapii

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSOUU Koło w Elblągu ul. Szarych Szeregów 32.

 Więcej informacji udziela Magdalena Byzdra pod numerem 55 233-75-93.