szczepienie

Bezpłatna szczepionka przeciw pneumokokom – sprawdź, czy Ci się należy

Nie wszyscy rodzice wiedzą, że szczepionki przeciw pneumokokom, normalnie nie przewidziane w kalendarzu szczepień jako bezpłatne, niektórzy pediatrzy przyznają dzieciom z zespołem Downa właśnie bezpłatnie. Co prawda zespół downa nie jest literalnie wskazany w rozporządzeniu, ale wielu z rodziców już skorzystało z tej możliwości.

Wspomina o tym rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz.U. z 2008 r. nr 122, poz. 795).

A zatem szczepionka przeciw pneumokokom przysługuje dzieciom od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia po urazach i z wadami ośrodkowego układu nerwowego przebiegającymi z wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego lub chorujące na:

  • przewlekłe choroby serca z niewydolnością układu krążenia,
  • schorzenia immunologiczno-hematologiczne,
  • małopłytkowość idiopatyczną,
  • ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
  • asplenię wrodzoną lub po splenektomii,
  • zespół nerczycowy o podłożu genetycznie uwarunkowanej strukturopatii,
  • pierwotne zaburzenia odporności,
  • zakażone HIV,
  • przed planowanym przeszczepem lub po przeszczepie szpiku, narządów wewnętrznych lub wszczepieniu implantu ślimakowego.

Bezwzględnie zatem szczepionka przysługuje maluchom z wrodzonymi wadami serca, część pediatrów zespół Downa zalicza także do pierwotnych zaburzeń odporności – wtedy także szczepionka jest bezpłatna.

Zobacz –> wykaz bezpiecznych  szczepionek.