paragraf prawny

Wznowienie działań zmierzających do poprawy sytuacji rodzin z ON

Na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzin Osób Niepełnosprawnych można przeczytać:

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego wznawiamy działania mające na celu poprawę sytuacji materialno-prawnej rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. Ze względu na fakt iż z przyczyn od nas niezależnych – katastrofa pod Smoleńskiem, a potem powodzie – nie udało się doprowadzić do obiecanego na luty br spotkania z Premierem, postanowiliśmy zmianę rzeczywistości rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci rozpocząć niejako od początku, kontynuując jednocześnie dotychczasowy kierunek postulowanych zmian.

 Nauczeni doświadczeniem, że jakiekolwiek zmiany muszą zostać poprzedzone rozmowami z tymi, którzy o tych zmianach decydują postanowiliśmy napisać kolejną Petycję, którą zamierzamy wręczyć Premierowi, a także złożyć pod obrady w Senacie.

Jesteśmy przekonani, że im więcej organizacji pozarządowych związanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprze postulaty Petycji tym większy uda się stworzyć nacisk społeczny na elity rządzące do podjęcia, a właściwie wznowienia rozmów na temat koniecznych działań w temacie poprawy sytuacji rodzin z osobami niepełnosprawnymi – wszak razem możemy więcej.