logo pefronu

Wnioski w ramach „Pegaza 2010” tylko w obszarze C i D

Od 24 września do 11 października 2010 roku w  Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Pegaz 2010”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił, że w bieżącym roku program „Pegaz 2010” w module pomocy w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację barier transportowych i w komunikowaniu się realizowany będzie jedynie w obszarach C i D.

Wnioski w przedmiotowych obszarach przyjmowane są w terminach:

– w obszarze C (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie
elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu) – od 24 września do 11 października br.,
– w obszarze D (pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, tj. w zakupie części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia
i/lub w pokryciu kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji) – w trybie ciągłym, jednak nie później niż do 15 listopada danego roku.

PFRON poinformował także, że w 2010 r. nie planuje realizacji w programu „Pegaz 2010” w:

– obszarze A (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu),
– obszarze B (pomoc w zakupie podstawowego wraz z oprogramowaniem
i/lub specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem),
– obszarze E (pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
kategorii B).

Źródło