dziecko gra na cymbałkach

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Programu Dźwięki Marzeń

W dniach 15-16 października 2010 w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40 odbędzie się II Międzynarodowa Konferencja Programu „Dźwięki Marzeń”. Jej celem jest propagowanie konieczności wczesnej diagnozy, leczenia i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu oraz integracja środowiska osób zaangażowanych w pomoc dzieciom z wadą słuchu.

Konferencja poświęcona jest triadzie ważnych czynników mających wpływ na rozwój małego dziecka z wadą słuchu: czynnikom medycznym, psychologicznym i procesowi rehabilitacji.
„Rehabilitacja dziecka niesłyszącego w warunkach domowych – doświadczenia polskie i amerykańskie – znaczenie wczesnej terapii”
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PROGRAMU „DZWIĘKI MARZEŃ” 2010

Patronat Honorowy: Minister Zdrowia
Miejsce: Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa ul. Szczęśliwicka 40
Termin: 15-16 października 2010 roku
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2010r. wysłane pocztą elektroniczną na adres:

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.
Organizatorzy: Fundacja Orange, Akademia Pedagogiki Specjalnej – Instytut Psychologii Stosowanej.

Rada Naukowa Konferencji:

 • prof. dr hab. Jan Czesław Czabała – przewodniczący
 • prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski
 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
 • dr hab. Małgorzata Kupisiewicz, prof. APS

Cel konferencji:

Propagowanie konieczności wczesnej diagnozy, leczenia i rehabilitacji dzieci z wadą słuchu oraz integracja środowiska osób zaangażowanych w pomoc dzieciom z wadą słuchu.

Tematyka:
Konferencja poświęcona jest triadzie ważnych czynników mających wpływ na rozwój małego dziecka

z wadą słuchu: czynniki medyczne, psychologiczne i proces rehabilitacji.
Wśród zagadnień psychologicznych oraz dotyczących procesu terapii/rehabilitacji dziecka niesłyszącego poruszone zostaną następujące tematy:

 • rola rodziców w procesie terapii w warunkach domowych,
 • metody wspomagające proces terapii w warunkach domowych,
 • rozwój metody werbo-tonalnej w Polsce, udział Fundacji Orange w popularyzacji metody werbo-tonalnej w Polsce,
 • doświadczenia polskie w rehabilitacji domowej dzieci głuchych, na podstawie rehabilitacji domowej prowadzonej w ramach programu Dźwięki Marzeń,
 • doświadczenia amerykańskie w rehabilitacji domowej programem SKY HI.

Wśród zagadnień medycznych omówione zostaną ważne funkcjonalne następstwa takich diagnoz jak neuropatia słuchowa, głuchota pochodzenia korowego, neurologiczne podłoża braku rozwoju mowy, działalność Banków Aparatów Słuchowych Fundacji.

Program konferencji:

Piątek 15 października 2010 roku – Aula C:
09.00 – 10.00 rejestracja uczestników
10.00 – 10.30 oficjalne otwarcie konferencji

 • Pani Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
 • Prof. dr hab. Jan Łaszczyk – Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • Pani Jadwiga Czartoryska – Prezes Fundacji Orange,
 • Pani Kajetana Maciejska-Roczan – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych,

10.30 – 13.30 – sesja „Rehabilitacja dziecka głuchego – oddziaływania logopedyczne” – prowadzący prof. dr hab. Jan Czesław Czabała, prof. Małgorzata Kupisiewicz,

 • Paula Pittman, PhD, (Utah State University) USA – EHDI (Wczesne Wykrywanie i Wczesna Interwencja) w USA: przegląd kierunków we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci głuchych.
 • Paula Pittman, PhD, (Utah State University) USA – Funkcjonowanie Instytutu SKI HI oraz realizowanych przez Instytut programów.
 • Annette Gorouben, PhD, (CEBES, Paryż) Francja – Środowisko ergonomiczne, psychologiczne małego dziecka a dwyjęzyczność.
 • Adinda Dulčić, Ph.D., Director of the SUVAG Polyclinic; Katarina Pavičić Dokoza, Ph.D., the Head of the Department for Rehabilitation of School Age Children – Programy edukacyjno- rehabilitacyjne z wykorzystaniem metody werbo-tonalnej.
 • dr Anna Prożych – Wykorzystanie metody werbo-tonalnej w rehabilitacji domowej programu „Dźwięki Marzeń”.
 • mgr Sylwia Mikulska – Proces kształcenia terapeutów w zakresie metody werbo-tonalnej, w ramach programu „Dźwięki Marzeń”.
 • mgr Dominika Wiśniewska – Funkcjonowanie programu rehabilitacji domowej „Dźwięki Marzeń”.
 • dr Katarzyna Bieńkowska – Metody terapii słuchu i mowy wykorzystywane przez specjalistów rehabilitacji domowej w programie „Dźwięki Marzeń” .
 • mgr Dorota Szubstarska – Wyznaczanie celów terapii w rehabilitacji domowej małego dziecka głuchego.
 • mgr Barbara Więcek – Logorytmika jako ważny aspekt rozwoju słuchowego dzieci do 3 roku życia.

13.30 – 14.00 Dyskusja, pytania
14.00 – 15.00 Przerwa obiadowa
15.00 – 15.45 – sesja „Rehabilitacja dziecka głuchego – oddziaływania pedagogiczno-psychologiczne” – prowadzący prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski

 • prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski – Dziecko niesłyszące a komunikacja w rodzinie.
 • prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski – Psychopatologiczne podstawy modeli wczesnej interwencji.
 • dr Joanna Kobosko – Rodzice dziecka głuchego wobec różnych form pomocy psychologicznej – dlaczego trudno po nie sięgać?

15.45 – 16.00 Przerwa
16.00 – 18.00 – sesja „Rehabilitacja dziecka z wadą słuchu – aspekty medyczne” – prowadzący prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter

 • prof. dr hab. n. med. Witold Szyfter – Implanty ucha wewnętrznego – aspekty kwalifikacji do wszczepu i potrzeby rehabilitacji.
 • prof. dr hab. Elżbieta Szeląg – Nowe metody neurorehabilitacji w świetle badań nad mózgiem.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski, dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica – Neuropatia słuchowa – konsekwencje dla rodzica i terapeuty (Czym jest neuropatia, jak wpływa na dobór aparatów słuchowych/implantu, jakie są rokowania w rozwoju mowy).
 • dr hab. n. med. Alicja Sekula – Implanty typu Baha dla dzieci – lepiej wcześniej czy później.
 • dr n. med. Marzanna Radziszewska – Konopka – Funkcjonowanie Banków Aparatów Słuchowych Fundacji Orange. Wskazówki dla specjalisty dopasowującego aparaty słuchowe.
 • dr n. med. Zofia Kułakowska – Niedosłuch sprzężony z innymi dysfunkcjami oun. Czego i jak uczyć?
 • doc. dr. hab. Agnieszka Maryniak – Specyficzne zaburzenia rozwoju językowego. Zaburzenia rozwoju mowy typu korowego – diagnoza i rokowania.
 • mgr Helena Liwo – Implant ślimakowy jako ważny czynnik w kształtowaniu się cech prozodycznych mowy u dzieci z głuchotą prelingwalną.

18.00 – 18.30 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

Sobota 16 października 2010 roku – warsztaty
09.00 – 13.00 Warsztaty dla wszystkich uczestników konferencji na Auli C

 • Paula Pittman, PhD, (Utah State University) USA – Współpraca z rodzinami jako składnik sukcesu rehabilitacji – warsztat praktyczny poparty prezentacjami filmów DVD.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 17.00 – sesja dla terapeutów Programu „Dźwięki Marzeń” na Auli C

 • Paula Pittman , PhD, (Utah State University) USA – Współpraca pomiędzy specjalistami: korzyści i problemy – warsztat praktyczny.

14.00 – 15.30 – warsztaty równoległe: po 30 osób maximum

 • Sala A – dr Anna Prożych, mgr Sylwia Mikulska, mgr Monika Grabowska–Prystawko, mgr Izabela Łukasiuk, mgr Monika Modrzejewska – zespół trenerów metody werbo-tonalnej programu Dźwięki Marzeń – Wykład wprowadzający do warsztatów z zastosowania ćwiczeń według metody werbo-tonalnej
 • Sala B – mgr Helena Liwo – Zachowania prewerbalne jako czynnik ważny w procesie terapii dziecka głuchego.
 • Sala C – mgr Barbara Więcek – Logorytmika jako ważny aspekt rozwoju słuchowego dzieci do 3 roku życia.
 • Sala D – mgr Barbara Bednarska – Grupowe zajęcia wspomagające rozwój mowy małych dzieci niesłyszących (0- 4 lata).
 • Sala E – dr Joanna Kosmala – Na co dzień z dzieckiem z wadą słuchu – warsztat dla rodziców (i terapeutów).

16.00 – 17.30 – warsztaty równoległe: po 30 osób maximum

 • Sala A – mgr Sylwia Mikulska – Warsztaty praktyczne z zastosowaniem ćwiczeń z metody werbo-tonalnej.
 • Sala B – mgr Helena Liwo – Zachowania prewerbalne jako czynnik ważny w procesie terapii dziecka głuchego.
 • Sala C – mgr Barbara Więcek – Logorytmika jako ważny aspekt rozwoju słuchowego dzieci do 3 roku życia.
 • Sala D – mgr Barbara Bednarska – Grupowe zajęcia wspomagające rozwój mowy małych dzieci niesłyszących (0- 4 lata).
 • Sala E – mgr Monika Grabowska–Prystawko – Warsztaty praktyczne z zastosowaniem ćwiczeń z metody werbo-tonalnej.
 • Sala F – mgr Izabela Łukasiuk – Warsztaty praktyczne z zastosowaniem ćwiczeń z metody werbo-tonalnej.
17.30 – 18.00 Podsumowanie drugiego dnia konferencji

Sekretariat konferencji: Małgorzata Gawron (APS), tel. 22/589 36 00 w. 361

źródło