paragraf prawny

Kiedy ulga rehabilitacyjna?

Osoby niepełnosprawne mogą bez ograniczeń odliczać m.in. wydatki na dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb lub na sprzęt do rehabilitacji – możemy przeczytać w artykule Rzeczpospolitej.
Zdaniem Ministerstwa Finansów obowiązujące preferencje dostatecznie uwzględniają trudną sytuację tych osób.

Resort przypomniał, iż zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 6 ustawy o PIT mają prawo one odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne, jak również na cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Chodzi tutaj o opłaty poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub mającego na utrzymaniu taką osobę.

Spis tych wydatków został określony w art. 26 ust 7a ustawy o PIT. Zalicza się do nich m.in. nakłady na adaptację i wyposażenie mieszkań, przystosowanie pojazdów oraz na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu do rehabilitacji, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. Odpis przysługuje także min. na zakup materiałów szkoleniowych i odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym.

Pełna odpowiedź Ministerstwa Finansów –tutaj.Źródło: Rzeczpospolita, z dnia 21 lipca 2010 r.