telefon

Ulgi dla osób niepełnosprawnych w TP

 

Telekomunikacja Polska oferuje osobom niepełnosprawnym szereg udogodnień. Daje im 50% ulgi na abonament telefoniczny oraz specjalne faktury dla niewidomych i niedowidzących. Zapewnia też telefony i sprzęt dostosowany do potrzeb niedosłyszących, a od niedawna również oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych ruchowo służące do obsługi komputera za pomocą mrugnięć powiekami.

50-proc. ulga na podłączenie do sieci oraz abonament (w planie TP standardowym, socjalnym i planie sekundowym TP dom) przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w związku z chorobą wzroku oraz osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu w związku z zaburzeniami głosu, mowy i chorobami słuchu.

Jednak do ulgi takiej uprawnione są jedynie osoby posiadające orzeczenia z powiatowych lub wojewódzkich zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. W orzeczeniu takim powinny zostać zamieszczone odpowiednie symbole oznaczające rodzaj schorzenia – symbol 04-O przy chorobach oczu oraz 03-L przy schorzeniach głosu, mowy i słuchu. Osoby niepełnosprawne, które posiadają inne orzeczenia, bez tych konkretnych oznaczeń nie uzyskają ulgi od TP. Jedynym wyjściem w takiej sytuacji, jak dowiedzieliśmy się w Telekomunikacji, jest wyrobienie nowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jedynym wyjątkiem są osoby, które nabyły prawo do rabatu wcześniej – na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 21 października 1996 r. w sprawie określenia zakresu dostępu osób niepełnosprawnych do świadczonych usług pocztowych lub telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. Osobom takim, posiadającym orzeczenie na stałe, ulga przysługuje bez konieczności wyrabiania nowego orzeczenia, a w przypadku osób z orzeczeniem czasowym, rabat przysługuje na czas w nim określony.

Należy podkreślić, że obecnie TP nie jest w żaden sposób zobligowana przepisami ustawowymi do przyznawania ulg w opłatach dla osób niepełnosprawnych, a wszelkie decyzje w tym zakresie podejmowane są przez zarząd firmy.

Na podstawie TP