festyn bardziej kochani

Warszawa: Festyn: Jacy możemy być szczęśliwi…

Stowarzyszenie rodzin i opiekunów osób z zespołem Downa „Bardziej Kochani” zaprasza na imprezę integrującą festyn JACY MOŻEMY BYĆ SZCZĘŚLIWI…

Odbędzie się ona dnia 29 maja 2010 r. na terenie przyszkolnym Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49 w Warszawie. Planowany czas trwania festynu: 12.00-16.00.

Impreza skierowana jest przede wszystkim do środowiska osób niepełnosprawnych i ich rodzin, ale również do wszystkich zainteresowanych wspólną zabawą. Na przybyłych czekać będą różne atrakcje – zajęcia i konkursy sportowe, zabawy na placu zabaw, koncert zespołów muzycznych Basta oraz Fanatic i wiele niespodzianek. Na scenie prezentować będą się podopieczni placówek i ośrodków dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń oraz skorzystania z konsultacji ze specjalistami (dietetyk, pedagog specjalny i in.).

Cała impreza prowadzona będzie, jak w ubiegłym roku, przez aktorkę – Laurę Łącz .

Impreza odbywa się w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Festyn „…jacy możemy być szczęśliwi” został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy

Imprezę wspiera również Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.

Źródło