logo pefronu

Konkurs PFRON „OTWARTE DRZWI”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza VII edycję konkursu na najlepsze prace  magisterskie i pracę doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym i społecznym „OTWARTE DRZWI”

Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego (osób kończących studia wyższe) problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

Do konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie. Do konkursu pracę może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej.

Pracę można składać przez  60 dni od daty ukazania się ogłoszenia na witrynie PFRON, najpóźniej do 5 lipca 2010 r.

Prace do konkursu muszą być zgłoszone na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Oprócz wersji papierowej opatrzonej podpisami należy przesłać wersję elektroniczną formularza

Wersja elektroniczna pracy powinna być dołączona do pracy na dysku CD z opisem zawierającym autora i tytuł pracy. Prace liczące ponad 200 stron powinny być złożone w dwóch egzemplarzach w formie papierowej. Do pracy należy dołączyć streszczenie (także wersję elektroniczną) o objętości ok. 8 tys. znaków. Konstrukcja streszczenia powinna opierać się na trzech głównych punktach:

  • celach, które zostały osiągnięte poprzez podjęcie konkretnej tematyki pracy,
  • prezentacji przedmiotu pracy i jego praktycznym zastosowaniu w życiu codziennym,
  • wnioskach płynących z pracy.

Osoby odpowiedzialne za organizację Konkursu w Biurze PFRON:
Tomasz Wojakowski – tel.
Izabela Siemaszko –tel. 22 50-55-386