zdjęcie kalendarza

5 maja Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

W Polsce 5 maja ustanowiono Dniem Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jednocześnie jest to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Pomysł na obchody tego dnia zaczerpnięto z Francji gdzie, co roku organizowane jest „Spotkanie z godnością”(„Randez-vous de la Dognite”), w którym biorą udział przedstawiciele władz oraz znane osobistości. Obchody te w znacznym stopniu przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym.

Uroczystość ta stwarza okazję do pokazania, że niepełnosprawność intelektualna nie powinna i nie może być przyczyną dyskryminacji. Zadaniem tych obchodów jest również przełamanie izolacji i niechęci.

Obchody tego święta odbędą się w różnych miastach Polski.

źródło