logo Stowarzyszenia Bardziej Kochani

Zaproszenie na konferencję BK: „Legendy dodatkowego chromosomu…”

 

Stowarzyszenie Bardziej Kochani zapraszają na kolejną, w pewnym sensie jubileuszową, bo XX już konferencję pod ogólnym hasłem: Czas dla rodziców. Jej tytuł to: Legendy dodatkowego chromosomu – kronika niezwykłych osiągnięć osób z zespołem Downa…
Tym razem główna tematyka to osoby z zespołem Downa odnoszące sukcesy na różnych polach: aktorskim, artystycznym, literackim i innych. Omówione zostaną sylwetki osób z trisomią 21, którym osiągnięć można tylko pozazdrościć. Chris Burke, Pablo Pineda czy Tomasz Sitkowski – to tylko kilka postaci, które zostaną bliżej przedstawione.

Fragment treści tekstu zaproszenia:

Czy osoby z zespołem Downa obdarzone zdolnościami potraktujemy jako wzór do naśladowania czy “wyjątek potwierdzający regułę”? Czy przykłady wyjątkowości rozbudzą w nas wszystkich nadzieje? Czy talent warunkuje ich szczęście? Czy wytwory ich rąk, umysłów podnoszą ich status społeczny i wzbudzają większą akceptację otoczenia? Czy oni sami czują się “lepsi”? Czy, mimo wszystko bądź właśnie przez to, są bardziej samotni? Na te i inne pytania będziemy próbowali znaleźć odpowiedź na naszym spotkaniu.

To XX konferencja organizowana przez nasze Stowarzyszenie, mam nadzieję, że, podobnie jak poprzednie, ta również będzie cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zdobyta tu wiedza, umiejętności i nawiązane kontakty będą przynosiły dobre efekty.

Konferencja odbędzie się w dniach 17 – 18 kwietnia (sobota – niedziela) w Warszawie w Zespole Szkół nr 56 przy ulicy Antoniego Fontany 1. Wszystkich zainteresowanych udziałem prosimy o wpłatę darowizny w wysokości 95 zł. (darowiznę można odliczyć od podatku).Osoby zain
teresowane otrzymaniem rachunku prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i wpisanie na blankiecie – opłata za szkolenie.
Uczestnicy otrzymują materiały, dwa obiady, kolację, śniadanie oraz bez ograniczeń kawę, herbatę, napoje i słodycze. Pieniądze prosimy przelewać na konto PKO BP XX O/Warszawa 91 1020 1026 0000 1402 0017 0787, a kopię przelewu wraz z kartą zgłoszenia przesłać faksem na numer 22 663 10 13, pocztą pod adres Conrada 13, 00-922 Warszawa lub mailem (skan) pod adres 

Na życzenie rezerwujemy miejsca noclegowe (Dom Nauki ul. Schroegera 82, cena 45 zł. za dobę). Uwaga! Opłatę za nocleg prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia. Rezerwację hotelu i opłatę za nocleg przyjmujemy do 8 kwietnia. W razie rezygnacji po tym terminie bądź nieobecności na konferencji, opłata za hotel nie podlega zwrotowi. Ilość miejsc noclegowych ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 kwietnia b.r.

Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam.

Ewa Suchcicka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia