konferencja

PSOUU Elbląg: Zaproszenie na szkolenie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W roku 2010 w ramach projektu pod nazwą „Przyszedłem – Animacyjny Klub Terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizować będziemy szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia medyczne z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkolenia skierowane są do rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych, nauczycieli, studentów i wolontariuszy.

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, podczas trwania wszystkich działań projektowych, mają zapewnione konsultacje psychologiczne, socjalne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne oraz medyczne. Działania zaplanowane w projekcie będą trwały do grudnia 2010r. W tym roku również w ramach projektu realizowane jest bezpłatne poradnictwo medyczne, socjalne, prawne, logopedyczno-pedagogiczne oraz w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia.

Dnia 16.04.2010 r. o godz. 14:00 zapraszamy na warsztat medyczny, którego tematyką będzie „Racjonalne odżywianie a jego wpływ na rozwój psychofizyczny u osób z upośledzeniem intelektualnym”.

 

Celem szkolenia będzie rozpowszechnienie wiedzy na temat metod racjonalnego odżywiania i zmniejszenie chorób i niepełnosprawności wynikających z nieprawidłowego sposobu odżywiania.

 

Dnia 05.05.2010 r. godz. 15:30 zapraszamy na warsztat logopedyczny, którego tematyką będzie:

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Celem szkolenia będzie rozpropagowanie wiedzy na temat możliwości wczesnego zapobiegania problemom logopedycznym na poziomie dziecka w wieku przedszkolnym. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami pracy tj. ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i wzrokową, ćwiczenia wzbogacające słownik czynny i bierny. oraz wyposażenie uczestników w narzędzia.

Dnia 11.06.2010 r. godz. 14:00 zapraszamy na szkolenie pedagogiczne, którego tematyką będzie: „Praca z dzieckiem autystycznym w małej grupie”.

 

Uczestnicy szkolenia: zdobędą wiedzę nt. czym jest autyzm, nabędą umiejętność stosowania kryteriów diagnostycznych autyzmu, poznają podstawowe metody pracy z dzieckiem autystycznym takie jak: metoda dobrego startu, metoda ruchu rozwojowego W. Sherborne, metody komunikacji pozawerbalnej.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały ze szkolenia oraz na zakończenie każdy z uczestników otrzyma certyfikat. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym PSOUU Koło w Elblągu ul. Szarych Szeregów 32.

Więcej informacji udziela Magdalena Byzdra pod numerem 55 233-75-93.