Logo PSOUU

Warszawa: Konferencja

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)”, która odbędzie się 26 lutego w Warszawie.

Konferencja będzie miała miejsce w Auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej, przy ul. Szczęśliwieckiej 40 w Warszawie, w godz. 10.00-15.30.

Program konferencji:

10.00 – 12.00

  • Rozpoczęcie konferencji, powitanie przybyłych gości, przedstawiciel PFRON, przedstawiciel Zarządu Głównego PSOUU
  • Wkład PSOUU w budowanie otwartego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, Krystyna Mrugalska, Honorowy Prezes PSOUU
  • Realizacja projektów partnerskich, przedstawiciel PFRON

Założenia projektu systemowego, Dorota Tłoczkowska, koordynator projektu

  • Przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia w szkołach

przysposabiających do pracy, Lidia Klaro–Celej, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy

  • Pracodawcy o zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić? – przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych
  • Pośrednictwo pracy według koncepcji PSOUU oraz formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku chronionym i otwartym (zatrudnienie wspomagane), Monika Zakrzewska, koordynator projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem pod numerem 022 848 61 62 do 23 lutego. Oryginały formularzy zgłoszeniowych należy przywieźć i przekazać przy rejestracji konferencji. Każda z osób, które zakwalifikują sie do udziału w konferencji (decyduje kolejność zgłoszeń), otrzyma potwierdzenie uczestnictwa do 25 lutego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa i wyżywienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PSOUU nie pokrywa kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej do 23 lutego, jedynie w formie pisemnej. Brak pisemnej (faksowej) rezygnacji w ustalonym powyżej terminie spowoduje obciążenie jednostki zgłaszającej pełnymi kosztami uczestnictwa, tj. 58 zł. od osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.