Logo PSOUU

Warszawa: Konferencja

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym zaprasza na konferencję podsumowującą projekt „Wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie (osoby z zespołem Downa oraz z upośledzeniem w stopniu głębokim)”, która odbędzie się 26 lutego w Warszawie.

Konferencja będzie miała miejsce w Auli B Akademii Pedagogiki Specjalnej, przy ul. Szczęśliwieckiej 40 w Warszawie, w godz. 10.00-15.30.

Program konferencji:

10.00 – 12.00

  • Rozpoczęcie konferencji, powitanie przybyłych gości, przedstawiciel PFRON, przedstawiciel Zarządu Głównego PSOUU
  • Wkład PSOUU w budowanie otwartego systemu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, Krystyna Mrugalska, Honorowy Prezes PSOUU
  • Realizacja projektów partnerskich, przedstawiciel PFRON

Założenia projektu systemowego, Dorota Tłoczkowska, koordynator projektu

  • Przygotowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną do podjęcia zatrudnienia w szkołach

przysposabiających do pracy, Lidia Klaro–Celej, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy

  • Pracodawcy o zatrudnianiu osób Niepełnosprawnych. Jak jest? Co można zmienić? – przedstawiciel Instytutu Spraw Publicznych
  • Pośrednictwo pracy według koncepcji PSOUU oraz formy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynku chronionym i otwartym (zatrudnienie wspomagane), Monika Zakrzewska, koordynator projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go faksem pod numerem 022 848 61 62 do 23 lutego. Oryginały formularzy zgłoszeniowych należy przywieźć i przekazać przy rejestracji konferencji. Każda z osób, które zakwalifikują sie do udziału w konferencji (decyduje kolejność zgłoszeń), otrzyma potwierdzenie uczestnictwa do 25 lutego.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszt uczestnictwa i wyżywienia współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PSOUU nie pokrywa kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem. Rezygnacja z uczestnictwa jest możliwa najpóźniej do 23 lutego, jedynie w formie pisemnej. Brak pisemnej (faksowej) rezygnacji w ustalonym powyżej terminie spowoduje obciążenie jednostki zgłaszającej pełnymi kosztami uczestnictwa, tj. 58 zł. od osoby.