szczepienie

Program Szczepień Ochronnych 2010

Główny Inspektor Sanitarny ogłosił wykaz szczepień obowiązkowych, wraz z kalendarzem ich wykonywania – finansowanych ze środków publicznych – oraz szczepień uzupełniających obowiązujących w 2010 roku.

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010, składa się z:

I.* Szczepienia obowiązkowe – kalendarz szczepień.
A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku.
B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie.

II.* Szczepienia zalecane – niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra zdrowia.

* Finansowanie szczepień określonych w części I i II odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.