Logo PSOUU

Elbląg: Szkolenie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu zaprasza ponownie do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W roku 2010 w ramach projektu pod nazwą „Przyszedłem – Animacyjny Klub Terapeutyczny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” stowarzyszenie realizować będzie szkolenia pedagogiczne oraz szkolenia medyczne z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Projekt realizowany jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Elblągu i skierowany do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin, jak również wolontariuszy, kadry, nauczycieli. Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie, podczas trwania wszystkich działań projektowych, mają zapewnione konsultacje psychologiczne, socjalne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne oraz medyczne. Działania zaplanowane w projekcie będą trwały do grudnia 2010r. W tym roku również w ramach projektu realizowane jest bezpłatne poradnictwo medyczne, socjalne, prawne, logopedyczno-pedagogiczne oraz w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego i zaopatrzenia.

Dnia 18.02.2010r odbyło się szkolenie nt. „Osteoporoza-etiologia, przyczyny powstania, zapobieganie i leczenie. Omówienie istoty badania densytometrycznego”. Celem szkolenia było uświadomienie uczestnikom istnienia powikłań osteoporozy, zwrócenie uwagi na rolę badań profilaktycznych oraz zapoznanie uczestników ze sposobami zapobiegania i leczenia osteoporozy.. W szkoleniu udział wzięli rodzice dzieci z upośledzeniem intelektualnym oraz nauczyciele.

Dnia 26.02.2010 r. o godz. 14:00 Stowarzyszenie zaprasza na warsztat medyczny, którego tematyką będzie „Udzielanie pierwszej pomocy i opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężeniami”.
Uczestnicy warsztatów:
• Nabędą umiejętność szybkiego reagowania w stanach zagrożenia życia
• Zdobędą wiedzę nt. podstawowej opieki i postępowania z podopiecznym z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć i zabawy

Dnia 06.03.2010 r. godz. 14:00 Stowarzyszenie zaprasza na warsztat pedagogiczny, którego tematyką będzie:
„Praca z małym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną z wykorzystaniem elementów Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne” (program autorski).

Uczestnicy warsztatów:
• dowiedzą się o roli ruchu rozwijającego w terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
• poznają podstawowe ćwiczenia wykorzystywane w trakcie zajęć z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
• nauczą się wykorzystywać poznane ćwiczenia w formie praktycznej

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy warsztatów otrzymają bezpłatne materiały ze szkolenia. Na zakończenie warsztatu każdy z uczestników otrzyma certyfikat.
Więcej informacji udziela Magdalena Byzdra pod numerem 55 233-75-93.