telefon

Aktualna lista OPP na stronach MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 26 stycznia 2010 r. na stronach BIP opublikowało zaktualizowaną listę organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego. Uwaga: nie jest to ostateczna wersja tej listy.

 Znalazły się na niej organizacje, które do 22 stycznia 2010 r. nadesłały do Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) oświadczenia, że – mimo zgłoszenia w KRS działalności gospodarczej w zakresie wykluczającym je z możliwości otrzymania 1% – nigdy takiej działalności nie podjęły bądź jej nie prowadzą. Na liście uwzględniono także takie OPP, które status otrzymały po opublikowaniu pierwszej listy w grudniu 2009 r. i nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej uniemożliwiającej otrzymywanie 1% podatku.

Aby znaleźć się na liście, organizacje muszą przesłać do Departamentu Pożytku Publicznego oświadczenia, że nie prowadzą działalności zakazanej dla OPP (art. 27a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wykaz organizacji pożytku publicznego 

Szerzej czytaj o tym na portalu ngo.pl.