logo Stowarzyszenia Bardziej Kochani

Nowe publikacje Stowarzyszenia Bardziej Kochani

Stowarzyszenie Bardziej Kochani wydało trzy ciekawe publikacje, które mają za zadanie przybliżyć problemy związane z pojawieniem się w rodzinie dziecka z zespołem Downa, a także przybliżające medyczne problemy dorosłych z zespołem Downa.

 

  • „Po pierwsze, nie ranić”

Publikację pt. Po pierwsze, nie ranić. Zasady przekazywania niepomyślnych diagnoz to poradnik dla lekarzy, którego wydanie było możliwe dzięki dotacji Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA, programu „Wspieramy Mamy”.

Publikacja będzie nieodpłatnie wysłana do wszystkich poradni genetycznych, izb porodowych i oddziałów neonatologicznych w całej Polsce.

  • „Z myślą o Tobie” – III edycja informatora

W najbliższym czasie ukaże się także III już edycja informatora dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa. Dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz wsparciu Fundacji Kronenberga publikacja będzie przesyłana nieodpłatnie do wszystkich izb porodowych, poradni genetycznych, szpitali w całej Polsce oraz do osób prywatnych, które będą zainteresowane jej otrzymaniem.

Informacje o dostępności publikacji zamieszczone będą wkrótce na stronie internetowej Stowarzyszenia.

  • „Zespół Downa. Dorosłość i medycyna”  

Publikacja „Zespół Downa. Dorosłość i medycyna”przeznaczona jest dla rodziców i opiekunów starszych osób z zespołem Downa, a zawarta w niej wiedza, dotycząca medycznych problemów dorosłych osób z tą wadą genetyczną, opatrzona jest szczegółowym opisem specyfiki przebiegu poszczególnych schorzeń.

Wydanie publikacji możliwe było dzięki wsparciu Ministra Zdrowia.

Informacje o dostępności publikacji będą zamieszczone  na stronie WWW Bardziej Kochanych.

Publikacja będzie rozsyłana nieodpłatnie.