paragraf prawny

Konsultacje MEN dot. kształcenia specjalnego

Od 18 stycznia do 30 kwietnia br. Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi konsultacje dotyczące m.in. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W związku z prowadzonymi konsultacjami MEN wydał opracowania zawierające informacje o planowanych zmianach w kształceniu specjalnym oraz poradnictwie i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzasadniające ich wprowadzenie, wskazujące zakres oraz propozycje rozwiązań.


Założenia projektowanych zmian – Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Wszyscy zainteresowani tematem mogą zadawać pytania za pomocą specjalnie przygotowanego formularza

.