pieniądze w kieszeni

IV Akcja Charytatywna Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim w 2010 roku

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim zajmuje się udzielaniem pomocy niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dzieciom i młodzieży zamieszkałej w Polsce. Celem IV Akcji Charytatywnej jest ułatwienie leczenia i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych poprzez udzielenie pomocy pieniężnej.

Wnioskodawcami o udzielenie pomocy pieniężnej mogą być:

1. Rodzice i inni opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych, które nie ukończyły 18 lat, lub są w wieku 18-25 lat i nie są zdolne do podejmowania czynności prawnych, oraz osoby niepełnosprawne w wieku pomiędzy 18 do 25 lat zdolne do podejmowania czynności prawnych, mieszkający na terenie :

  • województwa warmińsko – mazurskiego z wyłączeniem miasta Olsztyna
  • województwa podlaskiego z wyłączeniem miasta Białegostoku
  • województwa lubelskiego z wyłączeniem miasta Lublina
  • województwa podkarpackiego z wyłączeniem miasta Rzeszowa
  • województwa łódzkiego z wyłączeniem miasta Łodzi
  • powiatu kępińskiego (województwo wielkopolskie)
  • powiatu kłobuckiego (województwo śląskie)

2. Stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne lub/i opiekunów dzieci niepełnosprawnych działające na rzecz niepełnosprawnych określonych powyżej w punkcie 1.

Cele, na jakie może być przyznana indywidualna pomoc pieniężna.

Rodzice i opiekunowie oraz osoba niepełnosprawna mogą otrzymać pomoc pieniężną w celu opłacenia całości, lub części kosztów pobytu i dojazdu do miejsca turnusu rehabilitacyjnego w wyspecjalizowanych ośrodkach dla dziecka niepełnosprawnego lub osoby niepełnosprawnej wraz z jednym z jego rodziców lub opiekunów.

Maksymalna kwota, o jaką można ubiegać się indywidualnie, wynosi 5 000 zł. W szczególnych przypadkach, Zarząd Fundacji może przyznać pomoc pieniężną w wyższej kwocie.

Wnioski należy przysyłać do dnia 28 lutego 2010 roku. O tym, czy wniosek został przysłany w terminie, decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek wraz z załącznikami należy przysłać na adres:

Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim 
ul. Chłodna 64 lok. 314  
00-872 Warszawa
tel. (+48 22) 635 04 60
mail: info@Tuwim.org

Więcej informacji można przeczytać na stronie fundacji

Lub na forum