Marta Wiśniewska Terapeuta SI, oligofrenopedagog

Integracja Sensoryczna – możemy pomóc w badaniach naukowych

Pani Marta Wiśniewska, mama chłopca z zespołem Downa, pedagog specjalny, terapeuta SI oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej prowadzi badania doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (temat: „Profile sensoryczne dzieci z zaburzeniami w rozwoju w wieku 3-10 lat oraz ustalenie wskazań do diagnozy i terapii”).

Jest autorką tekstów na portalu zakątkowym:

Nadwrażliwość jamy ustnej u dzieci z zaburzeniami w rozwoju

Trening czystości, czyli trudna sztuka korzystania z nocnika

Metoda Felice Affolter w rozwiązywaniu codziennych problemów

Zwraca się z prośbą do rodziców dzieci z zespołem Downa, autyzmem i zespołem Aspergera o pomoc w badaniach. Wystarczy na podanego maila zgłosić chęć pomocy:
Zostaną wysłane dwie ankiety, które należy wypełnić, a następnie odesłać. Całość zajmuje maks. 30 min.

W ramach wdzięczności za pomoc Autorka informuje, że min. 2 razy w roku prowadzi prawie bezpłatne (20 zł tzw.opłata mobilizacyjna) warsztaty edukacyjnyjne dla rodziców z zakresu SI, bezpłatne konsultacje pedagogiczne i SI dla dzieci z terenu Warszawy i okolic w wieku  szkolnym (od 6 do 18 roku życia), a także dyżur telefoniczny.

To ważne, aby polscy terapeuci, diagności i nauczyciele wiedzieli,

jak „obchodzić się” z problemami integracji sensorycznej.

Nie ma takich badań w Polsce, a właśnie jest szansa, żeby były.